Zobacz wszystkie

Kategorie

System zdalnego monitorowania poziomu wody z automatycznym powiadamianiem przez SMS/e-mail

Firma Onset wprowadziła w ostatnim czasie do oferty system monitorowania poziomu wody, mogący znaleźć zastosowanie w odtwarzaniu strumieni i terenów podmokłych, monitoringu rolniczym oraz systemach odprowadzania wody z kopalni i zarządzania wodami opadowymi. HOBOnet Remote Water Level Monitoring System integruje się z oprogramowaniem chmurowym HOBOlink firmy Onset, umożliwiając użytkownikom przeglądanie danych bieżących i historycznych oraz otrzymywanie automatycznie generowanych alertów SMS i e-mail w czasie rzeczywistym np. o awarii czujnika lub wystąpieniu warunków, wykraczających poza zakres normy. Eliminacja ręcznego zbierania wyników pomiarów redukuje koszty i pozwala poświęcić więcej czasu na analizę danych. Zastosowane w systemie czujniki poziomu wody z kompensacją temperatury, eliminują potrzebę przetwarzania danych i zmniejszają ryzyko popełnienia błędów przez użytkownika.

Wykorzystując technologię bezprzewodowej sieci mesh, HOBOnet eliminuje ograniczenia, typowe dla tradycyjnych systemów monitorowania. Baterie ładowane z ogniw słonecznych dodatkowo zwiększają niezawodność, eliminując przestoje.

System obejmuje stację komórkową i zestaw współpracujących z nią czujników poziomu. Stacja dostarcza informacje niemal w czasie rzeczywistym bezpośrednio do chmury HOBOlink. Zasięg transmisji, wynoszący standardowo 450...600 m, można rozszerzyć za pomocą dodatkowych repeaterów. HOBOnet Remote Water Level Monitoring System jest dostępny w wersjach na cztery pasma radiowe ISM, przeznaczone do zastosowań w różnych regionach geograficznych, w tym na pasmo europejskie 866,5 MHz.