Zobacz wszystkie

Kategorie

Czujnik parametrów wody z wymiennymi sensorami

Firma Onset opracowała nowy czujnik parametrów wody HOBO MX80x, którego modułowa konstrukcja umożliwia montaż wymiennych sensorów do pomiaru przewodności/zasolenia, temperatury, głębokości i zawartości rozpuszczonego tlenu. Występuje on w wersji zatapialnej (MX801) i z bezpośrednim odczytem (MX802), umożliwiającej dodatkowo pomiar ciśnienia barometrycznego w zakresie 66...107 kPa. Jest łatwy w kalibracji i konfiguracji oraz umożliwia samodzielną wymianę baterii przez użytkownika. Wyniki pomiarów mogą być przesyłane bezprzewodowo przez Bluetooth 5 do aplikacji HOBOconnect.

Oba modele są przystosowane do pracy w temperaturze otoczenia od -40 do +50°C. Pracują z mocą wyjściową do 1 mW, wystarczającą do transmisji sygnału na maksymalną odległość 30 m. Ich interwał pomiarów może być programowany w zakresie od 5 s do 18 godzin. Pojemność wewnętrznej pamięci wystarcza do zapisu 730 tys. wyników pomiaru. W zależności od typu współpracującego sensora i interwału pomiarowego, baterie (4 x AA) wystarczają nawet na 2 lata pracy.