Zobacz wszystkie

Kategorie

Czujniki luminescencyjne ze źródłem promieniowania UV

Produkt firmy:

Eltron

LD46 to nowy czujnik luminescencyjny firmy Datasensor – emituje on promieniowanie UV, które odbijane jest od powierzchni luminescencyjnych i następnie detekowane. Technologia ta pozwala na wykrywanie oznaczeń fluorescencyjnych umieszczonych na dowolnym przedmiocie (nawet jeśli nie są one widzialne dla ludzkiego oka) bez względu na materiał, z jakiego przedmiot ten jest wykonany oraz niezależnie od koloru i odległości. Ponadto unika się interferencji świetlnych oraz odbić od powierzchni nieluminescencyjnych, takich jak szkło, lustra, połyskujące powierzchnie metalowe, itp.

Czujniki luminescencyjne mogą być stosowane w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym, gdzie wykorzystuje się je do detekcji etykiet na szklanych fiolkach lub butelkach, a także do właściwego pakowania leków, w obróbce drewna oraz produkcji płytek ceramicznych, przy sprawdzaniu fluorescencyjnych oznaczeń selekcyjnych, w procesie automatycznego pakowania przy detekcji wybielonego papieru lub klejów fluorescencyjnych, w przemyśle tekstylnym przy identyfikacji fluorescencyjnych prowadnic do cięcia albo metek, w przemyśle mechanicznym przy sprawdzaniu fluorescencyjnych farb, smarów, uszczelnień i elementów wyposażenia, wreszcie w maszynach sprzedających i bankomatach, przy sprawdzaniu banknotów i kart kredytowych. Wysoka moc i rozdzielczość plamki świetlnej czujnika LD46 ma pozwalać na detekcję krytycznych elementów nawet przy bardzo słabym lub niejednorodnym lub nieciągłym poziomie luminescencji, tak jak na przykład ma to miejsce w przypadku drewna, kartonów z tektury falistej, tkanin oraz płytek ceramicznych.

tel. 071 343 97 55, http://www.eltron.pl