Zobacz wszystkie

Kategorie

Inteligentny czujnik siarkowodoru S4000TH

Produkt firmy:

Widmo

Inteligentny czujnik siarkowodoru z wyjściem 4-20mA

Firma General Monitors oferuje nowy inteligentny czujnik siarkowodoru (H2S) o oznaczeniu S4000TH, wykorzystujący czujnik MOS. Jest to przyrząd prosty w kalibracji i obsłudze, przeznaczony do pomiaru stężenia H2S na poziomie pojedynczych ppm. Zawiera wyjście prądowe 4-20mA proporcjonalnie sygnalizujące stężenie w zakresie 0-100% wartości pełnej skali, interfejs HART/Modbus oraz wyjścia przekaźnikowe Warning, Alarm i Fail.

Na obudowie znajduje się też 3-cyfrowy wyświetlacz LED sygnalizujący wartość stężenia podczas normalnego pomiaru i kalibracji oraz komendy podczas konfiguracji i w stanach awaryjnych. Dodatkowe zalety to możliwość rejestracji zdarzeń (historia alarmów i kalibracji) oraz wskaźnik pozostałego czasu eksploatacji sensora. Model S4000TH oferuje trzy zakresy pomiarowe: 0-20 ppm, 0-50 ppm i 0-100 ppm. Może pracować w czterech trybach:

  • tryb normal – alarmy są aktywne, a wyjście 4-20mA sygnalizuje liniowo stężenie gazu,
  • tryb gas check – umożliwia zaaplikowanie gazu i sprawdzenie reakcji wyjść alarmowych,
  • tryb calibration – umożliwia zaaplikowanie gazu o znanym stężeniu i sprawdzenie poprawności skalowania,
  • tryb set-up – umożliwia zaprogramowanie parametrów przyrządu (ustawienia wyjść przekaźnikowych, zakresu pomiarowego, parametrów interfejsu HART/Modbus).
Więcej na www.generalmonitors.com