Zobacz wszystkie

Kategorie

Przenośny analizator stężenia gazów z możliwością zdalnej obsługi za pomocą smartfona

ENVEA wprowadza do sprzedaży przenośny analizator stężenia gazów MIR 9000P, zaprojektowany do okresowego monitorowania emisji kominów oraz zapewnienia zgodności z innymi regulacjami dotyczącymi emisji toksycznych związków chemicznych. Jest on zgodny z wymogami amerykańskiego standardu EPA oraz europejskiego EN 15267-4 w zakresie przenośnych, zautomatyzowanych systemów pomiarowych.

MIR 9000P umożliwia równoczesne monitorowanie 8 parametrów: NOx, SO2, CO, CO2, CH4, N2O, O2 i wilgotności resztkowej. Wykorzystano w nim metodę niedyspersyjnej absorpcji w podczerwieni z zastosowaniem korelacji filtrów gazowych (NDIR-GFC). Stężenie O2 jest mierzone za pomocą wbudowanego czujnika paramagnetycznego (SRM).

Analizator jest produkowany w małogabarytowej (641 x 393 x 209 mm) obudowie o stopniu ochrony IP44 z wbudowanymi tłumikami drgań, zapewniającymi stabilność celi pomiarowej. Jest kompatybilny z większością dostępnych na rynku systemów pobierania próbek. Nagrzewa się w ciągu maks. 30 minut (bez opcjonalnego akumulatora). Może się komunikować bezprzewodowo przez WiFi i umożliwia zdalną obsługę wszystkich funkcji za pomocą smartfona z zainstalowaną aplikacją ENVEA Connect. Status urządzenia jest sygnalizowany za pomocą wskaźnika umieszczonego na panelu czołowym. Wyniki pomiarów mogą być zapisywane w zewnętrznej pamięci USB.

Opcjonalnie analizator może być wyposażony w 8 wyjść analogowych (0...1 V, 0...10 V, 0...20 mA, 4...20 mA), 8 wejść cyfrowych (0...2,5 V) oraz w 12 wyjść przekaźnikowych.

Pozostałe parametry:

  • zakresy pomiarowe:

                SO2: 0...50/500/3000 ppm,

                NOx: 0...50/1500/2500 ppm,

                CO: 0...50/2400/6500 ppm,

                CO2: 0...20/30% objętości,

                N2O: 0...500 ppm,

                CH4: 0...100/1000 ppm (większe zakresy na zamówienie),

                O2: 0...10/25% objętości,

                wilgotność resztkowa: 0...2% objętości,

  • powtarzalność: ±2%,
  • dryft zera: ±2%/30 dni,
  • dryft skali: ±2%/30 dni,
  • błąd nieliniowości: ±1% FS,
  • rozdzielczość: <0,1 ppm (CO2: <0,1%),
  • czas odpowiedzi: 1 min.