Zobacz wszystkie

Kategorie

Wilgotnościomierz do materiałów VOLTCRAFT MF-100 z nieinwazyjnym pomiarem

Poznaj wilgotnościomierz VOLTCRAFT MF-100 rozpoznaj z wyprzedzeniem miejsce powstania szkodliwych substancji przez kumulację wilgoci lub powstawanie pleśni.

Nieinwazyjny wilgotnościomierz VOLTCRAFT FM-100 zapewnia szybkie wykrywanie wilgoci w praktycznie wszystkich gatunkach drewna, betonie oraz materiałach budowlanych. Poziom wilgotności jest mierzony do głębokości od 20-­­40 mm materiału. To idealny przyrząd do oceny tynków lub posadzek przed położeniem farb, płytek, paneli lub podłogi drewnianej.

Miernik ma duży wyświetlacz dla wygodnego odczytu zmierzonych wartości. Funkcja hold umożliwia krótkotrwałe przechowywanie wyników pomiarów. Posiada wyświetlacz min/max oraz wskaźnik niskiego poziomu baterii.

Funkcja alarmu 

W celu wykonywania szybkich pomiarów na większych powierzchniach, dostępna jest funkcja sygnałów akustycznych.  Dostępne są trzy nienumeryczne formaty wyświetlania wyników pomiaru: DRY (suchy), RISK (ryzyko), WET (mokry). Gdy status wilgotności znajduje się na RISK lub WET, urządzenie emituje sygnał dźwiękowy. Na poziomie RISK, wilgotnościomierz będzie wydawać krótkie dźwięki co każdą sekundę. Na poziomie WET, wilgotnościomierz będzie wydawać krótkie dźwięki trzy razy na sekundę.

Produkt spełnia wymagania Europejskie i krajowe, odnośnie elektromagnetycznej kompatybilności (EMC). Zgodność CE została potwierdzona a odpowiednie orzeczenia i dokumenty znajdują się u producenta.

Charakterystyka
  • Funkcja wskazania wartości minimalnej i maksymalnej
  • Funkcja Hold
  • Alarm akustyczny
  • Wytrzymała obudowa z miękką, gumową osłoną
  • Wyświetlacz indeksu wilgotności.

Zapytania ofertowe
Wilgotnościomierz do materiałów VOLTCRAFT MF-100 z nieinwazyjnym pomiarem
Zapytaj o produkt