Zobacz wszystkie

Kategorie

Kontroler bezpieczeństwa obsługujący protokoły CIP Safety i Safety-over-EtherCAT

Produkt firmy:

OMRON ELECTRONICS Sp. z o.o.

Kategoria produktu: Komputery przemysłowe IPC

Protokół CIP Safety zyskał popularność wśród producentów robotów przemysłowych dzięki swojej elastyczności w aplikacjach IIoT. Jest on obecnie obsługiwany przez nowy kontroler bezpieczeństwa serii NX, będący pierwszym na świecie kontrolerem zapewniającym kompatybilność z dwoma protokołami: CIP Safety oraz Safety-over-EtherCAT (FSoE) - często stosowanym ze względu na bardzo krótki czas odpowiedzi. Nowy kontroler został zoptymalizowany do zastosowań na liniach produkcyjnych w sektorze motoryzacyjnym oraz w przemyśle spożywczym, gdzie linie technologiczne przechodzą częste modyfikacje.

Protokół bezpieczeństwa CIP Safety zapewnia komunikację między węzłami sieci, takimi jak sterowniki PLC, moduły I/O, kurtyny świetlne i przełączniki bezpieczeństwa. W odróżnieniu od innych sieciowych protokołów bezpieczeństwa został zaprojektowany tak, aby zachować niezależność od sieci i medium transmisyjnego. Zapewnia dużą elastyczność systemu, umożliwiając współpracę w tej samej sieci urządzeń bezpieczeństwa i sterujących, co eliminuje konieczność budowy wydzielonych sieci bezpieczeństwa.

Elastyczność obecnych systemów jest szczególnie ważna, ponieważ produkcja staje się coraz bardziej zglobalizowana, a produkcja mieszana staje się normą. Głównym wyzwaniem elastycznej produkcji jest wysoki stopień złożoności. Nowa wersja kontrolera NX pomaga producentom wprowadzać elastyczność na liniach produkcyjnych przy minimum wysiłku projektowego i nakładu czasu. Zapewnia to szybkie i łatwe projektowanie programów bezpieczeństwa oraz poprawia efektywność zarządzania bezpieczeństwem i konserwacją.

Nowy kontroler zapewnia też dużą skalowalność, pozwalającą na zastosowania zarówno na dużych liniach produkcyjnych samochodów, jak i liniach produkcyjnych drobnych podzespołów. Dzięki obsłudze protokołów CIP Safety i Safety-over-EtherCAT, pokrywa wymogi 40% rynku globalnego w zakresie sieci bezpieczeństwa.

Oprócz nowego sprzętu, wprowadzono też aktualizację środowiska projektowo-konfiguracyjnego Sysmac Studio, oferującego obecnie funkcje automatycznego programowania, rejestrowania danych dotyczących bezpieczeństwa, testów funkcjonalnych online oraz komunikacji z urządzeniami bezpieczeństwa CIP Safety innych firm, w tym z robotami przemysłowymi.