Zobacz wszystkie

Kategorie

Nowe wersje modułów I/O formatu PC104 z gwarancją 10-letniej dostępności

WINSYSTEMS powiększa ofertę modułów I/O formatu PC104 o trzy nowe modele, stanowiące unowocześnione wersje wcześniejszych odpowiedników. Nie tylko zapewniają one oddolną kompatybilność pod względem oprogramowania i rozkładu złączy, ale również pozwalają wydłużyć gwarantowaną dostępność podzespołów o kolejne 10 lat.

PCM-MIO-A-1, PCM-UIO48C-16 i PCM-UIO96C-16 to moduły do systemów akwizycji danych i sterowania, przystosowane do pracy w przemysłowym zakresie temperatury otoczenia od -40 do +85°C. W porównaniu z wcześniejszymi odpowiednikami zapewniają większą elastyczność i funkcjonalność, m.in. o przerwania wyzwalane zdarzeniami.

PCM-MIO-A-1 to moduł z analogowymi i cyfrowymi liniami I/O, zawierający 16-bitowe przetworniki A/C mogące pracować w zakresach napięć wejściowych 0…5 V, 0…10 V, ±5 V i ±10 V. Umożliwia konfigurację wejść jako 16 kanałów asymetrycznych lub 8 różnicowych. Wszystkie kanały umożliwiają niezależne programowanie rodzaju wejścia i zakresu. Zawierają zabezpieczenie przepięciowe do ±25 V. Za generowanie sygnałów na wyjściach analogowych odpowiada 12-bitowy przetwornik C/A o dostępnych zakresach 0…5 V, 0…10 V, ±2,5 V, ±5 V, ±10 V i -2,5…7,5 V. Wszystkie kanały wyjściowe mogą być również programowane niezależnie od siebie.

Dodatkowo, PCM-MIO-A-1 zawiera zestaw 48 programowalnych linii I/O skonfigurowanych jako 6 banków 8-bitowych, z których połowa umożliwia generowanie przerwań wyzwalanych zdarzeniami. Wszystkie zapewniają wydajność prądową 12 mA i pracują z poziomami napięć TTL.

PCM-UIO48C-16 i PCM-UIO96C-16 to karty cyfrowych linii I/O zawierające odpowiednio 48 i 96 kanałów dwukierunkowych, z których połowa umożliwia generowanie przerwań wyzwalanych zdarzeniami.