Zobacz wszystkie

Kategorie

Panel pojemnościowy AirInput Wide X-Y o przekątnej 15,6" do realizacji interfejsów bezdotykowych

Ze względu na wygodę i intuicyjną obsługę, pojemnościowe panele dotykowe są coraz częściej stosowane do interakcji z urządzeniami przemysłowymi i medycznymi. Ich wadą jest natomiast wrażliwość na wodę i zanieczyszczenia oraz niewystarczająca czułość do obsługi w rękawiczkach. Dotykanie powierzchni sterującej brudnymi rękami oznacza konieczność jej wyczyszczenia, natomiast zdjęcie rękawiczek przed użyciem może być dość kłopotliwe. W aplikacjach o podwyższonych standardach higienicznych, nawet samo dotknięcie panelu dotykowego może być problematyczne. Dzięki dużej czułości, panele AirInput firmy Alps Alpine rozwiązują te problemy, oferując nową metodę wprowadzania danych z wykorzystaniem przestrzeni bezpośrednio przed panelem do obsługi bezdotykowej.

Do oferty firmy wchodzi nowy wariant o przekątnej ekranu 15,6", który oprócz współrzędnych X-Y może również wyprowadzać wartość odpowiadającą odległości od ekranu w osi Z. W połączeniu z interfejsem użytkownika, zapewnia on śledzenie w sposób ciągły odległości palca od powierzchni ekranu, co pozwala na sterowanie gestami, bez dotykania powierzchni i szybkie wprowadzanie danych przy małej liczbie błędów.

Dla użytkowników, chcących przekształcić istniejące aplikacje do obsługi dotykowej w aplikacje bezdotykowe, ale nie są w stanie samodzielnie opracować oprogramowania, firma Alps Alpine udostępnia oprogramowanie sterujące AirInput Panel do pracy w środowisku Windows. Pozwala ono pominąć proces tworzenia oprogramowania i wykorzystać istniejące ekrany wejściowe do konfiguracji bezdotykowej. Użytkownicy mogą dostosować ustawienia interfejsu użytkownika, kolory, rozmiary i inne parametry na ekranie ustawień, aby osiągnąć odpowiedni komfort obsługi.

Zakres zastosowań paneli AirInput obejmuje aparaturę medyczną, branżę spożywczą oraz środowiska zagrożone wybuchem. W przyszłości firma Alps Alpine zamierza rozszerzyć ofertę tych paneli o warianty do wyświetlaczy o przekątnej od 8 do 21,5 cala.