Zobacz wszystkie

Kategorie

Sterowniki silników krokowych

Produkt firmy:

Akcesoria CNC

Kategoria produktu: Sterowniki CNC, DCS i inne

Sterowniki silników krokowych umożliwiają sterowanie silnikami krokowymi za pomocą sygnałów kroku i kierunku (STEP/DIR) lub za pomocą wbudowanego zaawansowanego generatora

Sterownik silnika krokowego umożliwia sterowanie silnikami krokowymi za pomocą sygnałów kroku i kierunku (STEP/DIR) lub za pomocą wbudowanego zaawansowanego generatora (SSK-B13). Prędkość obrotowa zależy od częstotliwości podanych impulsów kroku, natomiast położenie wału silnika zależy od liczby tych impulsów.  Wszystkie oferowane przez nas sterowniki silników krokowych posiadają układ kontroli prądu płynącego w uzwojeniach silników, co umożliwia zasilanie ich napięciem wyższym niż podane przez producenta silnika. Wyższe napięcie zasilania silnika, przełoży się na większą dynamikę pracy silnika. Każdy ze sterowników silników krokowychumożliwia nastawienie prądu jaki będzie płynął w uzwojeniu silnika krokowego oraz podziału (tzw. mikrokrok).

Sterowniki dostępne w naszej ofercie umożliwiają podział kroków od 1 do 1/256. Posiadamy sterowniki do silników bipolarnych. Istnieje możliwość podłączenia silników z 4-, 6-, 8- wyprowadzeniami.