Zobacz wszystkie

Kategorie

Kompaktowy sterownik: logiczny, bezpieczeństwa i sterowania ruchem

Produkt firmy:

OMRON ELECTRONICS Sp. z o.o.

Kategoria produktu: Sterowniki PLC i kontrolery PAC

Omron oferuje nowy sterownik z rodziny Sysmac, którym jest NX1. Wzorem innych jednostek jest on programowany w środowisku Sysmac Studio i zapewnia zintegrowanie w jednym układzie sterowania funkcji logicznych, bezpieczeństwa oraz sterowania ruchem (motion control). Projektując NX1 położono nacisk na jeszcze bardziej kompaktowe rozmiary, łącząc CPU z zasilaczem.

Cechą unikalną jest wbudowany w standardzie serwer OPC UA, dzięki któremu maszyna czy też linia produkcyjna może być zintegrowana z systemami produkcyjnymi oraz warstwą IT.

Pozostałe cechy urządzenia:

  • Możliwość bezpośredniego łączenia z bazami danych: klient SQL dla serwera Microsoft SQL, Oracle, IBM DB2, MySQL, Firebird, PostgreSQL,
  • duża pamięć do obsługi danych: 33,5 MB dla zmiennych,
  • czas cyklu: od 1 ms,
  • do 12 osi (8 zsynchronizowanych osi ruchu i 4 PTP),
  • zsynchronizowany cykl dla lokalnych i zdalnych wejść/wyjść, urządzeń EtherCAT i sterowania ruchem,
  • rozszerzona łączność sieciowa: 2xEthernet + 1xEtherCAT,
  • do 32 lokalnych jednostek NX, w tym master bezpieczeństwa i IO-Link,
  • obsługa do 64 węzłów EtherCAT (400xNX).