Zobacz wszystkie

Kategorie

PLC IP67 oraz brama EDGE GATEWAY w jednym urządzeniu

Produkt firmy:

Turck Sp. z o.o.

Dzięki połączeniu w chmurze TBEN-L PLC obsługuje teraz także zadania bramy edge gateway

Solidny sterownik TBEN-L-PLC o stopniu ochrony IP67 może zostać podłączony bezpośrednio do platformy chmurowej firmy Turck dzięki zintegrowanej bramie edge gateway, która ułatwia sterowanie i konserwację maszyny.

TBEN-L PLC to pierwszy na świecie sterownik przemysłowy IP67, który oferuje wbudowany sterownik CODESYS PLC, umożliwia połączenie w chmurze i komunikację z różnymi protokołami Ethernet w tym samym czasie, dzięki technologii wieloprotokołowej. Nowy tryb Dual MAC umożliwia modułowi nawiązanie połączenia z siecią automatyki za pośrednictwem jednego portu oraz bezpiecznie oddzielone połączenie internetowe z chmurą za pośrednictwem drugiego portu. Alternatywnie, jeśli połączenie internetowe z chmurą nie jest wymagane, możliwa jest komunikacja w dwóch sieciach Ethernet, na przykład jako urządzenie Profinet i jako master Profinet, Ethernet / IP, Modbus TCP / RTU lub CANopen.

TWOJE KORZYŚCI

 • Automatyzacja modułowa: doskonale nadaje się do samodzielnych rozwiązań i zdecentralizowanych koncepcji
 • Opłacalność: zintegrowane połączenie z chmurą eliminuje konieczność programowania interfejsów między PLC a bramą Edge Gateway
 • Bezpośredni montaż: IP67 umożliwia montaż bezpośrednio na obiekcie bez szafy sterowniczej
 • Otwarty system: czerp korzyści z wiedzy programistycznej społeczności CODESYS

Brak konieczności stosowania bramy edge gateway dzięki bezpośredniemu połączeniu z chmurą

Zdolność kontrolera IP67 do łączenia się z rozwiązaniami chmurowymi firmy Turck bezpośrednio na maszynie nie tylko eliminuje potrzebę stosowania dodatkowych bram edge gateway, ale także znacznie upraszcza projektowanie dla użytkownika. Umożliwia to wdrażanie koncepcji zdecentralizowanych i sieciowych przy minimalnym wysiłku i nakładach instalacyjnych. W porównaniu z aplikacjami z oddzielną bramą edge gateway, programowanie tego rodzaju rozwiązania ze zintegrowanym połączeniem z chmurą pozwala zaoszczędzić znaczne zasoby, ponieważ nie są wymagane żadne interfejsy do wymiany danych.

Sprawdź stan urządzenia na swoim smartfonie

Prosty dostęp do danych maszyny w chmurze z dowolnego komputera PC lub urządzenia mobilnego na całym świecie upraszcza diagnostykę usterek i konserwację, a także monitorowanie stanu w celu konserwacji zapobiegawczej. Interfejs w chmurze zapewnia przejrzystą prezentację stanów czujników i innych danych maszyny w aplikacji przeglądarkowej. Pulpity nawigacyjne mogą być tworzone przez użytkownika bez wiedzy programistycznej. Wartości graniczne, takie jak temperatura, ciśnienie lub wibracje, można łatwo ustawić i określić działania w przypadku przekroczenia limitów. W razie potrzeby Turck Cloud może wysłać SMS lub e-mail bezpośrednio do użytkownika.

OBSZARY ZASTOSOWAŃ

 • Branża motoryzacyjna
 • Dostawcy zaopatrzenia
 • Logistyka
 • Inżynieria mechaniczna
 • Konstrukcja maszyn

KLUCZOWE FUNKCJE

 • Tryb podwójnego adresu MAC umożliwia połączenie z dwiema różnymi sieciami Ethernet
 • Zintegrowana zapora firewall uniemożliwia dostęp do sieci automatyzacji
 • Wszystkie licencje na pokładzie: Master lub Slave w Profinet, EtherNet / IP, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopen i SAE J1939 (bez slave)