Zobacz wszystkie

Kategorie

Sterowniki PLC MicroSmart FC6A Plus z obsługą protokołu MQTT

Firma IDEC wprowadza obsługę protokołu MQTT do sterowników PLC MicroSmart FC6A Plus. Będzie ona działać po darmowej aktualizacji oprogramowania firmware, umożliwiając łatwe wysyłanie danych do aplikacji analitycznych lokalnych i działających w chmurze obliczeniowej oraz udostępnianie danych użytkownikom. Będą oni mogli również wysyłać polecenia do FC6A za pomocą MQTT.

Tradycyjne przemysłowe protokoły komunikacyjne poll/response używane do komunikacji ze sterownikami PLC i interfejsami HMI są sprawdzone i przydatne, ale mogą być zbyt wymagające dla użytkowników w zakresie konfiguracji i utrzymania, skutkując nieefektywnym wykorzystaniem dostępnego pasma i nie zapewniając dostatecznego zabezpieczenia przed zagrożeniami sieciowymi.

MQTT stał się preferowanym protokołem komunikacyjnym IIoT, ponieważ wykorzystuje łatwą i wydajną metodologię publikowania/subskrybowania do bezpiecznej wymiany komunikatów między urządzeniami i scentralizowanymi brokerami. Dzięki temu informacje są łatwo dostępne dla wszystkich autoryzowanych aplikacji. Duża liczba klientów może publikować dane w brokerze, subskrybować dowolne dane brokera lub robić to w obu kierunkach. Brokery MQTT mogą być dostępne lokalnie i/lub w chmurze obliczeniowej.

FC6A z funkcją MQTT nadaje się idealnie zarówno do nowych projektów systemów automatyki, jak też do wprowadzania łączności IIoT do istniejących systemów. Protokół MQTT jest obsługiwany przez port Ethernet, więc FC6A może korzystać z istniejącej przewodowej lub mobilnej transmisji danych przy łączenia się z brokerami lokalnymi lub w chmurze. Typowa aplikacja mogłaby publikować dane z wielu maszyn w chmurze, gdzie byłyby one archiwizowane i mogłyby zostać przesłane do subskrybujących aplikacji mobilnych. Nie jest tu potrzebny żaden dodatkowy sprzęt. Użytkownicy mogą korzystać z tradycyjnej logiki sterowania PLC i funkcji I/O lub mogą używać FC6A jako koncentratora danych IIoT dla wielu innych sterowników PLC i inteligentnych urządzeń. FC6A z MQTT obsługuje obecnie Amazon Web Services AWS IoT Core, a w przyszłości zapewni też obsługę Microsoft Azure i Google Cloud.