Zobacz wszystkie

Kategorie

Separatory sterujące SIL 3 do pracy w strefach zagrożonych wybuchem

Produkt firmy:

Pepperl+Fuchs Sp. z o.o.

Pepperl+Fuchs rozszerzył ofertę barier rozdzielających SIL 3 do wszystkich typów sygnałów. Aplikacje SIL 3 są szeroko stosowane w zastosowaniach związanych z bezpieczeństwem, w których urządzenia polowe w obszarach niebezpiecznych muszą być sterowane za pomocą sygnałów analogowych. Do tej pory jednak nie opracowano odpowiednich barier izolacyjnych, które umożliwiałyby przesyłanie sygnałów między sterownikiem i urządzeniami polowymi. Możliwe jest obejście tego problemu za pomocą nadmiarowych urządzeń SIL 2. Dzięki nowym modułom aplikacja SIL 3 nie musi już być realizowana poprzez skomplikowaną ścieżkę redundantnych urządzeń SIL 2.

Moduły oferowane są zarówno w postaci elementów na szynę DIN (dostępne również z zaciskami sprężynowymi), jak też izolowanych komponentów do płyt bazowych. Nowe separatory sterujące charakteryzują się szerokością 12,5 mm. Zawierają detektory uszkodzenia linii i oddzielne wyjście błędu. Pozwala to użytkownikom na budowanie aplikacji SIL 3 z jednego portfolio produktów, zarówno z izolowanymi barierami SIL 3, jak i z nadmiarowymi modułami SIL 2 z obsługą SC3.