Zobacz wszystkie

Kategorie

Matryce przekaźnikowe formatu PXI/PXIe o obciążalności do 5 A/250 VAC

Nowe matryce przekaźnikowe serii 40/42-153 i 40/42-158 firmy Pickering Interfaces, produkowane w postaci kart formatu PXI/PXIe, charakteryzują się dwukrotnie większą liczbą kanałów od wcześniejszych wersji, małą rezystancją przewodzenia oraz możliwością przełączania obciążeń stało- i zmiennoprądowych do 5 A/250 VAC. Są dostępne w konfiguracjach do 50 przekaźników SPST (model -153) lub 32 SPDT (model -158). Mogą być wykorzystane do sterowania dużymi zewnętrznymi przekaźnikami, stycznikami, elektromagnesami itp. w zastosowaniach motoryzacyjnych, lotniczych i wojskowych. Umożliwiają przełączanie również obciążeń indukcyjnych i pojemnościowych.

Matryce serii 40/42-153 zawierają 18, 25, 36 lub 50 przekaźników SPST. Matryce serii 40/42-158 zawierają 8, 16, 24 lub 32 przekaźników SPDT. Wszystkie charakteryzują się rezystancją przewodzenia mniejszą od 35 mΩ i offsetem termicznym wynoszącym typowo 3 µV. 3-decybelowe pasmo przenoszenia wynosi 65 MHz dla wersji -153 i 100 MHz dla wersji -158.

Matryce obu serii mogą opcjonalnie zawierać blokadę sprzętową, która po aktywowaniu ustawia wszystkie kanały w stan początkowy (otwarty). Stan blokady może być monitorowany przez oprogramowanie sterujące i powiadamia użytkownika o próbie obsługi przekaźników przy aktywnej blokadzie. Ta funkcja jest szczególnie użyteczna, gdy działanie przekaźników ma być uniemożliwione, dopóki nie zostaną spełnione określone warunki sprzętowe.

Do matryc serii 40/42-153 i 40/42-158 producent dostarcza sterowniki VISA, IVI i Kernel dla środowiska Windows.