Zobacz wszystkie

Kategorie

Sterowniki mocy z interfejsem IO-Link do przemysłowych systemów grzewczych

Gefran prezentuje nową serię sterowników mocy GRM-H z wbudowanymi układami diagnostycznymi i interfejsem IO-Link, przeznaczonych do sterowania obciążeniami rezystancyjnymi w przemysłowych systemach grzewczych. Są to małogabarytowe sterowniki jednofazowe, które w konfiguracji Master/Slave umożliwiają również sterowanie obciążeniami trójfazowymi. Obsługują wszystkie najważniejsze techniki wyzwalania: Zero Crossing, Burst-Firing, Half Single Cycle i Phase Angle, przeznaczone do sterowania elementów grzejnych o różnych charakterystykach. Ponadto, oprócz funkcji miękkiego startu, idealnej dla promienników podczerwieni, oferują algorytmy sprzężenia zwrotnego. Regulator jest tu stałym źródłem z modyfikowanymi wartościami zadanymi napięcia, prądu lub mocy. Jest to ważną zaletą w przypadku niektórych rodzajów rezystorów (krzemowo-molibdenowe, węglikowe lub grafitowe).

Ważną zaletą sterowników serii GRM-H jest wbudowany interfejs IO-Link, umożliwiający cyfrową komunikację z poziomu obiektu do wyższego poziomu fabryki. Dzięki niemu, oprócz cyklicznych danych procesowych, można również rejestrować zmienne acykliczne, takie jak godziny pracy, temperatury szczytowe, energię i temperaturę wewnętrzną, przydatne do prowadzenia konserwacji zapobiegawczej maszyn.

Dzięki inteligentnej konfiguracji za pomocą aplikacji Gefran NFC, dostępnej do systemów operacyjnych Android i iOS, można szybko ustawić główne parametry i łatwo odczytać dane diagnostyczne. Interfejs ten umożliwia również łatwe powielanie konfiguracji na wielu urządzeniach lub przesłanie jej do serwisu w postaci pliku, łatwego do analizy i ewentualnej modyfikacji.