Zobacz wszystkie

Kategorie

zenon Energy Edition

Oprogramowanie HMI/SCADA - wizualizacja i kontrola procesów produkcji i przesyłu energii.

pod napięciem-

zenon energy edition

niezawodny nadzór i kontrola dla zakładów

energetycznych, sieci dystrybucyjnych i podstacji.

Ograniczanie wydatków, zwiększanie produktywności oto główne

potrzeby klientów w sektorze energetycznym.Co jest najważniejsze aby te potrzeby realizować?Kilka czynników, a jednym z nich jest niewątpliwie oprogramowanie jakie jest używane w celu zapewnienia czytelnego obrazu instalacji do produkcji i dystrybucji energii ,zwłaszcza jeśli weźmie się pod uwagę takie kwestie ,jak: ograniczenie nakładów na obsługę oraz utrzymanie zadowolenia klientów.Na rynku istnieje przynajmniej kilka dobrych rozwiązań,       które różnią się jedynie w szczegółach.Ale...to właśnie szczegóły mogą mieć ogromne znaczenie i decydować o możliwości zastosowania oprogramowania w danym  zakładzie energetycznym.COPA-DATA wie o tym  i na podstawie prawie 25-letnich obserwacji ,badań oraz wymiany doświadczeń z klientami z branży energetycznej  stworzyła program dedykowany właśnie tej branży-zenon Energy Edition- pozwalający na pełny monitoring i kontrolę procesów produkcji i dystrybucji energii.Zacznijmy od początku.Czym właściwie jest rozwiązanie zenon? zenon to nagrodzony wieloma nagrodami system do automatyzacji instalacji energetycznych (EAS – EnergyAutomation System).Posiada wiele standardowych i niestanardowych funcji.Więcej o kilku z nich z poniżej.

 

Parametryzowanie zamiast programowania.

 Wiele programów wciąż opiera się na programowaniu i skryptach tworzonych na zamówienie klienta. zenon EE działa zupełnie inaczej.Nasze rozwiązanie zwalnia wdrażających je integratorów z konieczności ciągłego programowania wciąż tych samych funkcji dla każdego elementu. Zamiast tego, wartości określa się jeden raz i przypisuje się je obiektom, aby móc później w łatwy sposób wykorzystać je w dowolnym momencie,przez proste wskazanie i kliknięcie myszą. To tylko jedna spośród wielu przydatnych cech odróżniających to rozwiązanie od tradycyjnych systemów.

 

Nieograniczona integracja i niezależność.

zenon w pełni integruje się ze wszystkimi platformami Windows(Certyficated by Microsoft) oraz pozwala na udostępnianie danych i aplikacji i bezpieczną pracę przez Internet. Co ważniejsze zenon jest całkowicie  niezależny.Tylko od użytkownikówzależy bowiem na sprzęcie jakiego typu i jakiego producenta będą korzystać z zenona.Pracuje on bowiem na dowolnie skonfigurowanym zestawie.

 

 

Komunikacja i przetwarzanie stanów.

w Podstawową funkcją każdego systemu automatyzacji instalacji

energetycznych (Energy AutomationSystem) jest komunikacja i wymiana informacji. zenon Energy Edition może bezproblemowo komunikować się ze wszystkimi rodzajami urządzeń współpracującymi z systemem – przekaźnikami zabezpieczającymi, urządzeniami typu BCU, terminalami zdalnymi, itp. System jest ,,zaopatrzony’’ w bogaty zestaw sterowników opracowanych  pod kątem indywidualnych wymagań na podstawie bogatej wiedzy i 25-letnich doświadczeń.

 

sterownik IEC

COPA-DATA przykłada dużą wagę do podstawowych funkcji systemu

EAS. Wszystkie interfejsy systemu zenon opracowywane są przez specjalistów

z poszczególnych dziedzin. Zawsze odbywa się to według tej samej

procedury ,bez korzystania z dostawców zewnętrznych ,bez konieczności

kupowania żadnych bibliotek i niepotrzebnych interfejsów – niezależnie

od tego ,czy chodzi o normy IEC 60870 ,61850 czy o normę DNP3 ,zawsze

zapewniamy pełną zgodność.Dotyczy to w szczególności opracowanego przez nas sterownika IEC 61850 oraz kwestii istotnych dla bezpieczeństwa ,takich jak tryb Select before Operate lubFile Transfer ,dzięki którym nigdy nie stracicie Państwo żadnych krytycznych danych.

zanie poleceń.

bezpieczeństwo przede wszystkim

Technologie energetyczne wprowadzają i wymagają stosowania ścisłych procedur oraz przestrzegania surowych norm. Nie oznacza to jednak, że ograniczają one Państwa kreatywne decyzje.W zakresie bezpiecznego inicjowania poleceń, zalety systemu zenon Energy Edition stają się w pełni widoczne: dla każdego polecenia można indywidualnie określić, czy jego wykonanie ma być jedno- czy dwuetapowe. Parametr ten określany jest raz, a wszystkie późniejsze zmiany wprowadzane są przez system automatycznie. Sterowanie oburęczne w środowisku programowym jest równie proste.Co zaś w przypadku zmian wymagań w instalacji? Żaden problem - parametry wystarczy zmienić raz. Wprowadzenie zmian nie spowoduje żadnej przerwy w pracy instalacji.zenon Energy Edition wykracza poza bezpieczną inicjację, biorąc również pod uwagę blokady procesowe i topologiczne. zenon Energy Edition zapewnia bezpieczeństwo w sieci i w układach rozproszonych. Bezpieczeństwo przede wszystkim!

 

blokady topologiczne i procesowe

Mechanizmy blokad topologicznych umożliwiają wyraźne wskazanie użytkownikowi konsekwencji wszelkich jego decyzji podejmowanych podczas eksploatacji. zenon Energy Edition niezależnie szacuje wpływ każdego przełączenia na całą sieć topologiczną.W globalnym modelu topologicznym systemu zenon tego rodzaju współzależność uniemożliwia występowanie

przypadkowych stanów w sieci. Na przykład mechanizm blokady ‘napięcie względem masy‘zapobiega zwarciom w całej sieci.

Reaguj w porę.alarmy graficzne.                                                               Kolorowe obrazki same w sobie nie są skutecznymi alarmami, zwłaszcza gdy ilość alarmów generowanych w instalacji podczas pracy przerasta operatora. W przypadku alarmu ważne jest to, aby pomóc użytkownikowi w zbudowaniu obrazu sytuacji oraz systematycznie doprowadzić go do poznania  głównych przyczyn usterki i możliwych rozwiązań. zenon Energy Edition zapewnia elastyczne i sprawne mechanizmy alarmowania oraz informacje naprowadzające użytkownika na przyczynę i rozwiązanie usterki.

sprawne wykorzystanie i analiza danych.

EMS – zenon Energy Management System.

System zarządzania instalacjami energetycznymi zenon Energy Management

System, przekształca dane w cenne informacje dzięki analizom w czasie rzeczywistym. Przekłada się to na ograniczenie ryzyka i optymalizację

procesów. zenon to więcej, niż tylko system EAS.Wynik: wiarygodne prognozy oparte na analizach czasu rzeczywistego, a co za tym idzie - duża swoboda optymalizacji i możliwości prognozowania, dzięki czemu instalacje mogą być eksploatowane w oparciu o bieżące informacje na temat procesów technologicznych. EMS pomaga również w przestrzeganiu uzgodnionych w umowach limitów i parametrów wydajnościowych.Prognozowanie oraz operacje automatycznego przełączania pozwalają uniknąć przekroczeń wartości szczytowego zapotrzebowania, a tym samym oszczędzić koszty.W przypadku sektora elektrycznego, prognoza zwykle obejmuje okres 15 minut. W przypadku sieci gazowych okres ten można zwiększyć do 60 minut. Prognoza obciążenia szczytowego generuje przewidywania procesów wydajnościowych dla tych okresów. W oparciu o to, system umożliwia w pełni automatyczne odcinanie odbiorców końcowych lub dołączanie kolejnych dostawców, z uwzględnieniem dowolnie definiowanych wartości krytycznych.

 Podsumowanie

Za sprawą wielu innowacji i swojej praktycznej funkcjonalności,

zenon już od  prawie 25- lat jest polecany przez specjalistów zajmujących się systemami do automatyzacji energetyki.Dowodem przydatności tych narzędzi jest jednak przede wszystkimi ich 100% niezawodność i zgodność z najsurowszymi standardami i wymaganiami w sektorze energetycznym.

Nie bez znaczenia jest również fakt,że zenon Energy Edition jest aplikacją,która jest wyposażona w narzędzia niezbędne do zaimplementowania tzw. inteligentnych sieci energetycznych.Słowem dzięki zenon Energy Edition nowoczesne zakłady energetyczne będą mogły wydajnie i bezpiecznie spełniać oczekiwania stawiane przed nowoczesną energetyką.Chcecie Państwo pogłębić swoją wiedzę dotyczącą systemu zenon Energy Edition –sales.pl@copadata.com

 

Zapytania ofertowe
zenon Energy Edition
Zapytaj o produkt