Zobacz wszystkie

Kategorie

Konserwacja prewencyjna w erze cyfrowej

Chcieliby Państwo być informowani z wyprzedzeniem o stanie maszyny lub techniki napędowej? Nic prostszego! Aplikacja DriveRadar® oferuje kompleksowe zarządzanie konserwacją w oparciu o cyfrowe rejestrowanie danych, na podstawie których możliwe jest przewidywanie zdarzeń, na przykład zmiany stanu kondycji maszyn.

Celem DriveRadar® jest określenie stanu produktów, maszyn i systemów poprzez wykorzystanie danych, które zostały zarejestrowane podczas pracy systemów napędowych. Dane są oceniane przy użyciu najnowocześniejszych procedur analityki predykcyjnej i przekształcane dzięki specjalistycznej wiedzy na instrukcje działania, interpretowane oraz udostępniane w bazie danych odpowiadającej danemu poziomowi.

Oznacza to, że DriveRadar® może zapobiegać nieprzewidzianym awariom i zakłóceniom w pracy, wykrywać zużyte elementy i materiały i minimalizować czasy przestoju. Usługi w zakresie DriveRadar® firmy SEW-EURODRIVE dają operatorom narzędzia, które są im niezbędne do wyciągania wniosków na temat stanów, zużycia elementów i materiałów, wykorzystania przepustowości w oparciu o dane rzeczywiste tak, by w dalszej kolejności mogli realizować zalecane działania.

 

Więcej na www.sew-eurodrive.pl

 

Zapytania ofertowe
Konserwacja prewencyjna w erze cyfrowej
Zapytaj o produkt