Zobacz wszystkie

Kategorie

Pięć kluczowych czynników przy projektowaniu urządzeń IoT

Przy projektowaniu urządzeń współpracujących z internetem rzeczy (IoT) należy brać pod uwagę pięć poniższych czynników, które umożliwią funkcjonowanie inteligentnego środowiska produkcyjnego.

Zdecentralizowana inteligencja

System o zdecentralizowanej (lub rozproszonej) inteligencji to taki, w którym maszyny są połączone wzajemnie ze sobą w sieci, ale działają w ramach zdecentralizowanej autonomii. Oznacza to, że funkcje sterowania i logika pracy maszyny zlokalizowane są na poziomie danej maszyny. Dzięki temu maszyna może przetwarzać dane i doskonalić swój proces we własnym zakresie, nie będąc uzależnioną od centralnego źródła mocy obliczeniowej.

Szybka łączność

Urządzenia wchodzące w skład zdecentralizowanego systemu muszą mieć możliwość szybkiego łączenia się z siecią przedsiębiorstwa. Musi być zapewniony niezakłócony przepływ danych na potrzeby dalszych inwestycji oraz doskonalenia procesów.

W środowisku przemysłowym sieci powinny mieć wiele punktów dostępu: w topologii pionowej do centralnych serwerów sterujących systemami produkcji oraz w topologii poziomej pomiędzy węzłami tych systemów a poszczególnymi maszynami.

Otwarte standardy

Użycie otwartych standardów przy projektowaniu urządzeń IoT umożliwia ich łatwe i szybkie podłączanie do różnych architektur oprogramowania.

Pozwala to na elastyczną integrację z różnym oprogramowaniem oraz łatwą migrację nowych technologii i urządzeń do istniejących struktur automatyzacji.

Kontekstowa integracja w czasie rzeczywistym

Urządzenia IoT muszą mieć możliwość zbierania danych w czasie rzeczywistym oraz przekazywania nie tylko danych historycznych, lecz także danych bieżących.

Dane takie (np. dotyczące wydajności, przestojów, zużycia energii czy awarii) ułatwiają serwisowanie prewencyjne i doskonalenie procesów.

Autonomia działania

Celem jest stworzenie obszarów roboczych, które będą w stanie dostosowywać się do potrzeb poszczególnych klientów czy produktów bez bezpośredniej interwencji ludzi.

Jako przykład można podać opatrzenie wszystkich części znacznikami RFID, które będą rozpoznawane na poszczególnych stanowiskach roboczych w całym cyklu produkcyjnym.

Zapytania ofertowe
Pięć kluczowych czynników przy projektowaniu urządzeń IoT
Zapytaj o produkt