Zobacz wszystkie

Kategorie

Inteligentne klimatyzatory o mocy od 300 do 1000 W, do szaf sterowniczych

Pierwsze klimatyzatory Blue e+ do szaf sterowniczych zostały opracowane przez firmę Rittal już 7 lat temu. Obecnie do oferty wchodzą nowe modele Blue e+ S o mniejszej mocy znamionowej, wynoszącej 300, 500 i 1000 W. Podobnie, jak poprzedniki, zostały one zaprojektowane pod kątem zapewnienia maksymalnej sprawności, redukcji śladu węglowego i obniżania kosztów. Wbudowane funkcje komunikacyjne zapewniają łatwą integrację ze zdigitalizowanymi środowiskami produkcyjnymi.

Klimatyzatory Blue e+ S opierają się na technice łączącej rurki cieplne (heat pipe) z falownikowymi układami regulacji. Heat pipe działa bez sprężarki, zaworu rozprężnego czy innych regulatorów i dlatego nie potrzebuje energii elektrycznej - z wyjątkiem zasilania wentylatora. W zależności od wytworzonej w szafie sterowniczej energii cieplnej i aktualnej temperatury otoczenia, chłodzenie może się odbywać za pomocą samych rurek heat pipe. Dopiero wtedy, gdy z szafy musi zostać odprowadzona duża energia cieplna lub gdy temperatura otoczenia jest bardzo wysoka, włącza się dodatkowe chłodzenie korzystające ze sprężarki. Sprężarka i wentylatory dysponują napędem z falownikowym układem regulacji, zapewniającym dopasowanie prędkości obrotowej do aktualnych potrzeb. Dzięki temu, temperatura w szafie sterowniczej jest stała przy zapewnieniu znacznie większej sprawności energetycznej niż w tradycyjnych klimatyzatorach. Poza dużą sprawnością energetyczną, jest jeszcze jedna cecha, pozwalająca zredukować ślad węglowy: klimatyzatory Blue e+ S korzystają z nowego czynnika chłodniczego R-513A, którego potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP) jest mniejszy o 56% od czynnika R-134a stosowanego w innych modelach.

Nowe klimatyzatory udostępniają funkcje pomocne w czasach digitalizacji. Jest to m.in. możliwość ich monitorowania w cyfrowym otoczeniu i łatwego połączenia z nowym portalem Rittal Smart-Service, optymalizującym procesy serwisowania poprzez konserwację predykcyjną. Zapobiega to nieplanowanym przestojom, związanym z dodatkowymi kosztami.

Nowe klimatyzatory mniejszej mocy charakteryzują się zmienioną konstrukcją w porównaniu z poprzednikami. Najbardziej rzuca się w oczy zintegrowana, kolorowa listwa LED, zapewniająca bardzo dobrą widoczność nawet z dużej odległości. Dodatkowe informacje są prezentowane na wyświetlaczu z przodu obudowy. Ponadto, za pomocą interfejsu NFC możliwa jest komunikacja z urządzeniami mobilnymi z zainstalowaną aplikacją Scan&Service.

Zapytania ofertowe
Inteligentne klimatyzatory o mocy od 300 do 1000 W, do szaf sterowniczych
Zapytaj o produkt