Zobacz wszystkie

Kategorie

Nowa generacja robotów mobilnych

Druga generacja systemu transportu autonomicznego ActiveShuttle firmy Bosch Rexroth zwiększa możliwości logistyki wewnątrzzakładowej, poprawiając bezpieczeństwo i wydajność pracy systemów transportu. Oferowane roboty mogą swobodnie poruszać się w złożonych przestrzeniach roboczych.

Pomieszczenia są teraz obserwowane nie tylko za pomocą laserowego skanera bezpieczeństwa, ale także w trzech wymiarach przez system wizyjny składający się z kamer stereo. Oprócz przeszkód znajdujących się blisko podłogi lub wysoko ponad poziomem detekcji skanera laserowego, system pozwala wykrywać przeszkody kolidujące ze ścieżką przejazdu pojazdu, które w poprzedniej wersji były niewykrywalne. Dzięki temu pojazd może o wiele szybciej reagować w przypadku napotkania sytuacji niebezpiecznych lub po prostu omijać sprawniej przeszkody. Roboty mobilne drugiej generacji zostały również wyposażone w zintegrowane ekrany dotykowe. Dają one operatorowi możliwość intuicyjnej interakcji z pojazdem, co zapewnia przejrzystość informacji na temat statusu wykonywanych zleceń transportowych, oszczędność czasu operatora przy diagnozowaniu i usuwaniu usterek.

W nowej wersji ActiveShuttle rozszerzono także funkcje oprogramowania AMS. Obecny system pozwala na zarządzanie flotą i zadaniami – oprócz prostych zadań transportowych (transport punkt-punkt), można teraz tworzyć skomplikowane sekwencje pracy. Użytkownicy mogą definiować trasy referencyjne lub korzystać z zaawansowanych funkcji. Pojazdy ActiveShuttle mogą też wysyłać sygnały do określonych punktów IoT na swojej trasie – np. w celu otwarcia bramy lub wykonania czynności przez system zewnętrzny. Zlecenia transportowe mogą być przesyłane do systemu AMS w pełni automatycznie bezpośrednio z systemu nadrzędnego (np. MES, ERP itp.), ew. uruchamiane przez operatora. AMS spełnia wymagania standardu VDA 5050 definiującego interfejsy pomiędzy pojazdami AGV i systemami nadrzędnymi.

Zapytania ofertowe
Nowa generacja robotów mobilnych
Zapytaj o produkt