Zobacz wszystkie

Kategorie

Polar Semiconductor i roboty mobilne LD 60/90 firmy OMRON

Polar Semiconductor, renomowany producent chipów półprzewodnikowych dla przemysłu motoryzacyjnego i sprzętu AGD z USA, dostrzegł potrzebę optymalizacji swoich procesów produkcyjnych.

Mając na celu zmniejszenie odległości transportowych w obrębie swojego zakładu i zwiększenie wydajności siły roboczej, firma zwróciła się do OMRON w celu uzyskania elastycznego i opłacalnego rozwiązania.

Przed rozpoczęciem projektu Polar sporządził mapę bieżących procesów, w tym m.in. czas przemieszczania się materiałów w fabryce. To blisko 65 km w całym cyklu życia produktu! Polar przeprowadził szczegółowe ćwiczenia symulacyjne i mapowe we współpracy z firmą OMRON. Analizie poddano cały obiekt, oceniono prędkość, z jaką produkty mogą być transportowane na całej linii produkcyjnej. Wyniki dostarczyły cennych informacji na temat wykonalności i korzyści płynących z integracji rozwiązań robotyki firmy OMRON, uzasadniając w ten sposób inwestycję.

Aby zwiększyć siłę roboczą, firma Polar dodała roboty mobilne LD 60/90 firmy OMRON. LD to autonomiczny robot mobilny (AMR), który potrafi samodzielnie nawigować i jest przeznaczony do dynamicznie przemieszczających się materiałów w trudnych warunkach. Jest w stanie manewrować w zamkniętych przejściach i obszarach zmiennych, w tym także w obecności ludzi.

Pomimo początkowych obaw związanych z akceptacją technologii robotyki przez operatorów, operatorzy firmy Polar szybko zdali sobie sprawę z korzyści, jakie wniosła ona do ich pracy. Roboty uprościły ich zadania, pozwalając im skupić się na krytycznych czynnościach, takich jak utrzymanie pracy sprzętu, a roboty zapewniły nieprzerwany i terminowy przepływ materiałów.

Rozwiązanie obejmowało wdrożenie floty siedmiu robotów, które sprawnie transportowały materiały z głównego obszaru magazynowania produkcji w toku do różnych punktów
w procesie produkcyjnym. Roboty firmy OMRON autonomicznie zajmują się transportem materiałów na duże odległości, znacznie zmniejszając potrzebę ręcznej interwencji
i poprawiając ogólną wydajność procesu produkcyjnego firmy Polar.

W fazie konfiguracji firma OMRON odegrała kluczową rolę we wsparciu firmy Polar. Zespół inżynierów firmy OMRON zapewnił szybką pomoc w przypadku pojawienia się wyzwań. Dostępność i wiedza specjalistyczna firmy OMRON zapewniły pomyślną realizację i ciągłe doskonalenie projektu.

Dzięki rozwiązaniu z zakresu robotyki mobilnej firmy OMRON firma Polar z powodzeniem osiągnęła swoje cele polegające na zwiększeniu produktywności, optymalizacji przepływów pracy oraz stworzeniu usprawnionego i wydajnego procesu produkcji półprzewodników.

 

 

Zapytania ofertowe
Polar Semiconductor i roboty mobilne LD 60/90 firmy OMRON
Zapytaj o produkt