Zobacz wszystkie

Kategorie

System bezpieczeństwa do autonomicznych robotów mobilnych

Do platform mobilnych, umożliwiających swobodne poruszanie się robotów, firma Pilz oferuje obecnie kompleksowy system bezpieczeństwa, zgodny z normą ISO 3691-4, zapewniający efektywny przepływ towarów w produkcji i logistyce. Składa się on z laserowych skanerów bezpieczeństwa PSENscan i sterownika PNOZmulti 2 z nowymi funkcjami do monitorowania synchronizacji i aktywacji skanerów. Ponadto przemysłowy firewall SecurityBridge zapewnia ochronę przed nieuprawnionym dostępem z zewnątrz.

Swobodnie przemieszczające się roboty AMR potrafią omijać przeszkody lub ludzi, bez zatrzymywania się. Muszą mieć możliwość przełączania się między wieloma strefami ochronnymi, aby wykluczyć kolizje człowieka z maszyną i uniknąć przestojów. Dzięki nowym blokom funkcyjnym do monitorowania synchronizacji w aplikacji PNOZmulti Configurator sterownika PNOZmulti, można niezawodnie monitorować synchronizację osi robotów AMR. Funkcja programowa porównuje wartości enkoderów obu osi, co pozwala na wyciągnięcie wniosków na temat kierunku ruchu. Dzięki tym informacjom, w skanerze PSENscan można dynamicznie wdrożyć przełączanie stref bezpiecznych. Skaner dynamicznie przełącza do 70 chronionych pól za pomocą funkcji wyboru strefy. Przy dużej prędkości, obszary chronione są większe, aby zapewnić wczesne wykrycie przeszkód, natomiast przy mniejszych prędkościach mogą być odpowiednio krótsze, aby zminimalizować przestoje.

Konfiguracje utworzone w PSENscan Configurator można importować i przetwarzać w komputerze nawigacyjnym. Skaner PSENscan dostarcza dane dotyczące odległości wiązek laserowych na potrzeby lokalizacji i nawigacji aplikacji mobilnej. Dane mogą być przesyłane za pośrednictwem protokołu UDP i przeglądane za pośrednictwem standardowych, otwartych interfejsów do C++-Library lub ROS (Robot Operating System). Daje to użytkownikom elastyczność i ułatwia tworzenie map środowiska do nawigacji.

Ponieważ AMR komunikują się z głównym kontrolerem drogą radiową, czyni je to podatnymi na ataki zewnętrzne. Przemysłowy firewall SecurityBridge chroni sieć przed manipulacją i sprawia, że żadna nieupoważniona osoba nie będzie mogła uzyskać dostępu do wewnętrznej sieci IT podczas pracy.

Zapytania ofertowe
System bezpieczeństwa do autonomicznych robotów mobilnych
Zapytaj o produkt