Zobacz wszystkie

Kategorie

System transportowy z funkcjami bezpieczeństwa

Produkt firmy:

B&R Automatyka Przemysłowa Sp. z o.o.

Kategoria produktu: Zaopatrzenie utrzymania ruchu

Firma B&R wdrożyła w oferowanym systemie ACOPOStrak pięć funkcji bezpieczeństwa: bezpieczne wyłączenie momentu obrotowego (Safe Torque Off, STO), prędkość bezpiecznie ograniczona (Safely Limited Speed, SLS), siła bezpiecznie ograniczona (Safely Limited Force, SLF), bezpieczny kierunek (Safe Direction, SDI) i bezpieczna prędkość maksymalna (Safe Maximum Speed, SMS).

Funkcje te ograniczają prędkość i siłę wózków podczas przejazdu przez stanowiska pracy ręcznej, a następnie pozwalają kontynuować pracę na pozostałej części toru z pełną dynamiką. Wartości graniczne bezpiecznej prędkości i bezpiecznej siły są dynamicznie obliczane przez aplikację bezpieczeństwa w czasie rzeczywistym i mogą być aktywowane lub dezaktywowane w zależności od potrzeb.

Obliczenia bezpiecznej prędkości uwzględniają nawet wagę wózków. Dzięki temu wózki o różnych masach mogą poruszać się ze swą maksymalną bezpieczną prędkością, nie stwarzając zagrożenia. Funkcje bezpieczeństwa ACOPOStrak umożliwiają również wdrożenie bezpiecznego trybu konfiguracji.

W trybie tym ograniczenia prędkości i siły są aktywowane w zależności od potrzeb dla poszczególnych odcinków toru. W dowolnym momencie można przełączać między bezpieczną, ograniczoną prędkością a pełną prędkością.