Zobacz wszystkie

Kategorie

Wielofunkcyjny przekaźnik kontrolny do aplikacji DC

Produkt firmy:

SIEMENS Sp. z o.o.

Kategoria produktu: Aparatura modułowa NN

Siemens wprowadza na rynek wielofunkcyjny przekaźnik kontrolny do aplikacji DC, oznaczony symbolem SIRIUS 3UG546. Jako pierwszy i jedyny obecnie model realizuje on pomiar prądu, napięcia i mocy, komunikację oraz inne funkcje, do których niezbędne było wcześniej zastosowanie kilku oddzielnych komponentów. Zapewnia to oszczędność miejsca i kosztów. SIRIUS 3UG546 nadaje się idealnie do monitorowania aplikacji przemysłowych, w tym zwłaszcza bateryjnych.

W trybie jedno- i dwukanałowym monitoruje prąd stały, napięcie i moc oraz sygnalizuje ostrzeżenia, gdy któraś z tych wartości wykracza poza zdefiniowany zakres. SIRIUS 3UG546 pracuje w zakresie napięć od 0 do 800 V. Występuje w dwóch wariantach: 2 x 8 A / 1 x 16 A o całkowitej szerokości 22,5 mm oraz 63 A o całkowitej szerokości 45 mm. Zawiera oddzielne liczniki energii pobranej i odzyskanej.

Liczniki godzin pracy i cykli przełączania służą do zadań związanych z predykcyjnym utrzymaniem ruchu. Licznik cykli przełączania jest zwiększany o jeden przy każdym wykrytym wyłączeniu monitorowanego obciążenia, a licznik godzin pracy mierzy czas, w którym występuje mierzalny prąd. Liczba cykli przełączania i godzin pracy pozwala ocenić, czy wymagana jest konserwacja lub wymiana elementów przełączających, części maszyn i części instalacji.

SIRIUS 3UG546 może być zintegrowany z TIA Portal, a wszystkie istotne parametry mogą być parametryzowane przez Profinet. Aby zapewnić szybką reakcję na błędy wykryte w instalacji, wewnętrzny przekaźnik służy jako wyjście sygnału i wyłącza się, gdy tylko wartość przekroczy lub spadnie poniżej określonego limitu. Ponadto, naruszenie limitu wszystkich monitorowanych wartości zmierzonych i zliczonych może być sygnalizowane ostrzeżeniem za pośrednictwem Profinet.

Jednak działanie - w tym reakcja na błędy - jest również możliwe bez Profinet. Przekaźnik DC SIRIUS 3UG546 jest łatwy w obsłudze i nie wymaga do uruchomienia specjalistycznej wiedzy. Może znaleźć zastosowanie w robotyce, systemach magazynowania energii, systemach oświetleniowych i pojazdach autonomicznych m.in. do monitorowania prądu i energii dostarczanej/odzyskiwanej, ochrony przed głębokim rozładowaniem itp.