Zobacz wszystkie

Kategorie

Sterowniki Sinamics S120 z możliwością współpracy z synchronicznymi silnikami reluktancyjnymi

Produkt firmy:

SIEMENS Sp. z o.o.

Kategoria produktu: Aparatura modułowa NN

Nowe oprogramowanie firmware w wersji V4.8 umożliwia współpracę niskonapięciowych konwerterów rodziny Sinamics S120 z synchronicznymi silnikami reluktancyjnymi Simotics. To połączenie nadaje się idealnie do zastosowań tam, gdzie odpowiedź dynamiczna silnika indukcyjnego jest niewystarczająca, a z kolei nie są wymagane parametry oferowane przez silniki synchroniczne z magnesem stałym.

Przykładem może być sterowanie pracą nawijarek, wytłaczarek czy serwo pomp. Koszty systemowe w przypadku silników reluktancyjnych są niższe niż dla silników synchronicznych z magnesem stałym i silników indukcyjnych.

Przykładowo, zastosowanie silnika reluktancyjnego w systemie z częściowym obciążeniem zapewnia znacznie lepsze wykorzystanie energii niż w przypadku silnika indukcyjnego, co z kolei pozwala osiągnąć zwrot z inwestycji w niskonapięciowe konwertery i silniki reluktancyjne z czasie krótszym niż 12 miesięcy.