Zobacz wszystkie

Kategorie

Zasilacz UPS o napięciu wyjściowym 24 VDC i wydajności prądowej 10 A

Do oferty inteligentnych zasilaczy UPS firmy Bicker wchodzi nowy model UPSI-2412D o napięciu wyjściowym 24 VDC i wydajności prądowej 10 A. Podczas normalnej pracy przekazuje on napięcie wejściowe DC bezpośrednio na wyjście, ładuje podłączone urządzenie magazynujące energię (superkondensator, akumulator LiFePo4 lub akumulator kwasowy) oraz monitoruje wartości prądu i napięcia. W przypadku spadku napięcia wejściowego lub awarii zasilania, wewnętrzny tranzystor MOSFET odłącza wejście w ciągu kilku mikrosekund, a podłączone obciążenie jest zasilane z urządzenia magazynującego.

UPSI-2412D zapewnia ciągłą stabilizację napięcia wyjściowego. Zawiera interfejsy USB i RS232 do komunikacji z komputerem przemysłowym. Jest rozpoznawany bezpośrednio przez system operacyjny, bez konieczności instalowania sterowników ani dodatkowego oprogramowania. Funkcja inteligentnego podziału mocy powoduje, że moc wejściowa jest utrzymywana na stałym poziomie i odpowiednio rozdzielana na obciążenie i ładowarkę. Gdy obciążenie wyjścia jest małe, do ładowarki przepływa więcej energii i odwrotnie. W aplikacjach mobilnych UPSI-2412D umożliwia uruchomienie dostarczonej aplikacji maksymalnym prądem 7 A z akumulatora, bez podłączonego zasilania sieciowego. Tryb działania wyjścia przekaźnikowego w przypadku awarii zasilania można zdefiniować za pomocą oprogramowania konfiguracyjnego. Minimalny prąd wyjściowy podczas pracy bateryjnej można zaprogramować za pomocą czujnika obciążenia. Jeżeli zmniejszy się on poniżej wartości granicznej, urządzenie magazynujące jest automatycznie odłączane od jednostki ładującej i sterującej po 10 sekundach, eliminując niepotrzebne rozładowanie.

Bezpłatne oprogramowanie UPS Gen2 Configuration służy do konfiguracji i parametryzacji systemu zasilacza oraz jego monitorowania w czasie rzeczywistym. Na ekranach statusu prezentowane są wszystkie istotne napięcia i prądy, temperatura i stan naładowania akumulatora, czas pracy itp. Nowy parametr „Shut Down OS in” pozwala ustawić czas do wyłączenia systemu komputerowego w przypadku awarii zasilania. Funkcja ponownego rozruchu automatycznie inicjuje uruchomienie komputera po włączeniu napięcia zasilania, bez konieczności interwencji użytkownika. Zasilacz UPSI-2412D jest objęty 3-letnią gwarancją.