Zobacz wszystkie

Kategorie

Ładowarka naścienna z nowym trybem pracy Time Mode

Nowy tryb Time Mode daje od teraz możliwość czasowego planowania pracy ładowarki naściennej Kostal Wallbox Enector oraz sterowania jej przebiegiem. Jest on uzupełnieniem wcześniejszych trybów ładowania: Lock Mode, Power Mode, Solar Pure Mode oraz Solar Plus Mode.

Time Mode może być rozumiany jako nadrzędna funkcja, pozwalająca na czasowe sterowanie trybami ładowania w ujęciu godzinowym. Umożliwia zatem całodobowe planowanie pracy i wybór jednego z czterech dotychczasowych trybów ładowania dla każdej pełnej godziny. Oprócz tego, istnieje możliwość zapisu oraz cotygodniowego powtarzania harmonogramów dziennych, które można kształtować indywidualnie dla każdego dnia tygodnia. Oczywiście, w każdej chwili użytkownik może wprowadzić dowolne zmiany.

Przegląd tygodniowy przedstawia podsumowanie aktywnego w danym momencie trybu, jak również widok całego tygodnia z podziałem na dzień i godzinę. W ten sposób użytkownik zyskuje możliwość indywidualnego układania harmonogramu dnia z uwzględnieniem nasłonecznienia oraz godzin swojej obecności, bądź nieobecności. Sterowanie trybem Time Mode odbywa się za pośrednictwem webserwera licznika Kostal Smart Energy Meter.

Ładowarka Enector udostępnia następujące tryby, dla których można układać harmonogram za pomocą Time Mode:

  • Lock Mode: w tym trybie ładowarka naścienna jest zablokowana, dzięki czemu ładowanie nie może być przeprowadzane przez nieupoważnione osoby,
  • Power Mode: w tym trybie ładowanie odbywa się z pełną mocą wszystkich dostępnych źródeł (PV, sieć i akumulator domowy),
  • Solar Pure Mode: w tym trybie ładowanie odbywa się wyłącznie przy użyciu samodzielnie wytworzonej energii elektrycznej. Jeżeli akumulator domowy jest połączony z falownikiem Plenticore, można zapobiec wyładowywaniu akumulatora domowego,
  • Solar Plus Mode: w tym trybie można indywidualnie definiować początkową moc ładowania oraz minimalną nadwyżkę z instalacji solarnej. Jeśli nadwyżka się powiększy, pobór mocy z sieci zostaje odpowiednio skorygowany.

W celu skorzystania z Time Mode należy jednorazowo zaktualizować oprogramowanie licznika Kostal Smart Energy Meter do najnowszej wersji.