Szkolenie System wizualizacyjny Wonderware InTouch, część II - zagadnienia zaawansowane

| Wydarzenia

Szkolenie obejmuje zaawansowane zagadnienia z zakresu projektowania, wdrażania i serwisowania aplikacji wizualizacyjnych w systemie Wonderware InTouch.

Szkolenie System wizualizacyjny Wonderware InTouch, część II - zagadnienia zaawansowane

Program szkolenia:

 • Zakładanie nowego projektu aplikacji w Galaxy Repository.
 • Konfiguracja programu DASGESRTP oraz import okien i zmiennych.
 • Konfiguracja ustawień dotyczących jakości wizualizowanych informacji.
 • Konfiguracja i wykorzystanie receptur w aplikacji.
 • Komunikacja z bazami danych.
 • Archiwizacja, wyświetlanie i filtrowanie alarmów.
 • Redundancja komunikacji.
 • Dynamiczna adresacja zmiennych.
 • Raportowanie z wykorzystaniem programu HistData.
 • Wyświetlanie na trendach zdalnych danych historycznych.
 • Wyświetlanie alarmów ze zdalnych aplikacji.
 • Konfiguracja architektury Network Application Development.
 • Zabezpieczenie projektu aplikacji.
 • Publikowanie zaprojektowanej aplikacji.
 • Backup i restore projektu aplikacji.

Wymagania wobec uczestników:

 • Znajomość obsługi komputera PC i systemu Windows.
 • Uczestnictwo w szkoleniu System wizualizacyjny Wonderware InTouch, część I – tworzenie i serwisowanie aplikacji.

Terminy szkolenia w roku 2015:


Gdańsk:

 • 20-22.07.2015


 Kraków:

 • 21-23.09.2015


 Warszawa:

 • 13-15.05.2015
 • 16-18.12.2015


Rezerwacja udziału w szkoleniu:

 • W celu rezerwacji szkolenia należy wypełnić i przesłać faksem formularz zgłoszeniowy, dostępny na stronie internetowej www.akademia.astor.com.pl w zakładce „Rejestracja”

Zakwaterowanie:

 • Każdy uczestnik pokrywa we własnym zakresie. Możemy przesłać listę hoteli z orientacyjnymi cenami i telefonami do rezerwacji.

Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

 • Formularz zgłoszenia jest prawnie wiążąca umową zawartą pomiędzy Organizatorem szkolenia a Zgłaszającym.
 • Warunkiem wpisania na listę uczestników szkolenia jest przesłanie zgłoszenia wraz z kopią potwierdzenia wpłaty najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
 • W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.
 • W przypadku, gdy liczba uczestników kursu nie osiągnie wymaganego minimum, firma ASTOR zastrzega sobie możliwość przeniesienia na inny termin.