Szkolenie Platforma Systemowa Wonderware, część I - tworzenie aplikacji

| Wydarzenia

Zapraszamy na Szkolenie Platforma Systemowa ArchestrA, część I - tworzenie aplikacji

Szkolenie Platforma Systemowa Wonderware, część I - tworzenie aplikacji

Program szkolenia:

 • Architektura Platformy Systemowej ArchestrA - opis systemu.
 • Omówienie wymagań systemowych i sprzętowych.
 • Zakładanie nowego projektu aplikacji.
 • Application Server - środowisko do projektowania aplikacji.
 • Ogólne wskazówki na temat projektowania aplikacji.
 • Zapoznanie się z szablonami obiektów.
 • Tworzenie własnych szablonów i instancji obiektów.
 • Propagacja zmian.
 • Komunikacja ze sterownikami.
 • Konfigurowanie alarmów.
 • Konfigurowanie logowania historycznego.
 • Definicja i konfiguracja skryptów.
 • Definicja użytkowników - system zabezpieczeń.
 • Eksportowanie i importowanie obiektów.
 • Równoczesna praca wielu projektantów w jednej aplikacji.
 • Graficzna prezentacja aplikacji w oprogramowaniu Wonderware InTouch.

Wymagania wobec uczestników:

 • Znajomość obsługi komputera PC i systemu Windows.
 • Znajomość oprogramowania InTouch.
 • Znajomość zasad komunikacji ze sterownikami.
 • Podstawowa znajomość języka angielskiego.

Terminy szkolenia w roku 2015:


Gdańsk:

 • 03-05.08.2015


 Kraków:

 • 22-25.06.2015
 • 30.11-02.12.2015


 Warszawa:

 • 20-22.05.2015
 • 30.09-02.10.2015


 Poznań:

 • 27-29.10.2015


Wrocław:

 • 16-18.09.2015


Rezerwacja udziału w szkoleniu:

 • W celu rezerwacji szkolenia należy wypełnić i przesłać faksem formularz zgłoszeniowy, dostępny na stronie internetowej www.akademia.astor.com.pl w zakładce „Rejestracja”

 Zakwaterowanie:

 • Każdy uczestnik pokrywa we własnym zakresie. Możemy przesłać listę hoteli z orientacyjnymi cenami
  i telefonami do rezerwacji.


Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

 • Formularz zgłoszenia jest prawnie wiążąca umową zawartą pomiędzy Organizatorem szkolenia a Zgłaszającym.
 • Warunkiem wpisania na listę uczestników szkolenia jest przesłanie zgłoszenia wraz z kopią potwierdzenia wpłaty najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
 • W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.
 • W przypadku, gdy liczba uczestników kursu nie osiągnie wymaganego minimum, firma ASTOR zastrzega sobie możliwość przeniesienia na inny termin.