Szkolenie Przemysłowa baza danych Wonderware Historian, część II - tworzenie aplikacji

| Wydarzenia

Zapraszamy na kurs Przemysłowa baza danych Wonderware Historian, część II - tworzenie aplikacji

Szkolenie Przemysłowa baza danych Wonderware Historian, część II - tworzenie aplikacji

Program szkolenia:

 • Importowanie definicji zmiennych z aplikacji wizualizacyjnej InTouch.
 • Pobierane z serwera Wonderware Historian danych bieżących i historycznych do InTouch'a.
 • Definicja podsumowań w serwerze Wonderware Historian.
 • Pobieranie z serwera Wonderware Historian danych bieżących do programu Excel.
 • Konfiguracja serwera Wonderware Historian do pobierania danych ze sterowników poprzez programy komunikacyjne.
 • Redundancja połączenia z programami komunikacyjnymi.
 • Zdalne buforowanie danych - konfiguracja usługi IDAS.
 • Import do serwera Wonderware Historian wartości zmiennych zgromadzonych w plikach historycznych przez aplikacje wizualizacyjne InTouch.
 • Ręczne wprowadzanie wartości do serwera Wonderware Historian z wykorzystaniem usługi MDAS.
 • Definicja nowych użytkowników dla serwera Wonderware Historian.
 • Archiwizacja i przywracanie konfiguracji serwera Wonderware Historian.

Wymagania wobec uczestników:

 • Znajomość obsługi komputera PC i systemu Windows.
 • Podstawowa znajomość pakietu InTouch.


Terminy szkolenia w roku 2015:


Gdańsk:

 • 22-23.04.2015
 • 02-03.09.2015


 Kraków:

 • 21-22.10.2015


 Rezerwacja udziału w szkoleniu:

 • W celu rezerwacji szkolenia należy wypełnić i przesłać faksem formularz zgłoszeniowy, dostępny na stronie internetowej www.akademia.astor.com.pl w zakładce „Rejestracja”

 Zakwaterowanie:

 • Każdy uczestnik pokrywa we własnym zakresie. Możemy przesłać listę hoteli z orientacyjnymi cenami
  i telefonami do rezerwacji.


Warunki uczestnictwa w szkoleniu:


 • Formularz zgłoszenia jest prawnie wiążąca umową zawartą pomiędzy Organizatorem szkolenia a Zgłaszającym.
 • Warunkiem wpisania na listę uczestników szkolenia jest przesłanie zgłoszenia wraz z kopią potwierdzenia wpłaty najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
 • W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.
 • W przypadku, gdy liczba uczestników kursu nie osiągnie wymaganego minimum, firma ASTOR zastrzega sobie możliwość przeniesienia na inny termin.