Szkolenie System analizy przyczyn i czasów przestojów maszyn oraz kontroli efektywności produkcji - Wonderware Performance Software

| Wydarzenia

Zapraszamy na kurs System analizy przyczyn i czasów przestojów maszyn oraz kontroli efektywności produkcji - Wonderware Performance Software

Szkolenie System analizy przyczyn i czasów przestojów maszyn oraz kontroli efektywności produkcji - Wonderware Performance Software

Program szkolenia:

 • Omówienie systemu - prezentacja możliwości Wonderware Performance Software w kontekście budowy niezależnych systemów zarządzania wydajnością (funkcjonalność MES) oraz relacji z Platformą Systemową ArchestrA.
 • Konfiguracja obiektów Platformy Systemowej ArchestrA odpowiedzialnych za zbieranie danych dotyczących stanu pracy maszyn oraz przestojów.
 • Configurator – konfiguracja systemu zarządzania wydajnością oraz śledzenia przestojów maszyn i linii produkcyjnych połączonego z obiektami Platformy Systemowej ArchestrA.
 • Supervisor – modelowanie procesu produkcyjnego (marszruty, operacje) oraz konfiguracja BOM'ów.
 • Wonderware InTouch – projektowanie wizualizacji systemu zarządzania wydajnością.
 • Omówienie systemu raportowania danych dotyczących wydajności (raporty OEE, raporty Pareto).
 • Konfiguracja i tworzenie raportów na podstawie gromadzonych danych.
 • Omówienie metod projektowania zaawansowanych raportów - Microsoft Reporting Services.

Wymagania wobec uczestników:

 • Znajomość obsługi komputera PC i systemu Windows.
 • Znajomość zagadnień zarządzania produkcją.
 • Podstawowa znajomość języka angielskiego.
 • Uczestnictwo w szkoleniu Platforma Systemowa ArchestrA cz. I - tworzenie aplikacji


Terminy szkolenia w roku 2015:


Kraków:

 • 05.11.2015


Rezerwacja udziału w szkoleniu:

 • W celu rezerwacji szkolenia należy wypełnić i przesłać faksem formularz zgłoszeniowy, dostępny na stronie internetowej www.akademia.astor.com.pl w zakładce „Rejestracja”

Zakwaterowanie:

 • Każdy uczestnik pokrywa we własnym zakresie. Możemy przesłać listę hoteli z orientacyjnymi cenami i telefonami do rezerwacji.

Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

 • Formularz zgłoszenia jest prawnie wiążąca umową zawartą pomiędzy Organizatorem szkolenia a Zgłaszającym.
 • Warunkiem wpisania na listę uczestników szkolenia jest przesłanie zgłoszenia wraz z kopią potwierdzenia wpłaty najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
 • W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.
 • W przypadku, gdy liczba uczestników kursu nie osiągnie wymaganego minimum, firma ASTOR zastrzega sobie możliwość przeniesienia na inny termin.