Szkolenie Platforma Systemowa Wonderware cz 4.: Archestra Object Toolkit

| Wydarzenia

Zapraszamy na kurs Platforma Systemowa Wonderware cz 4.: Archestra Object Toolkit

Szkolenie Platforma Systemowa Wonderware cz 4.: Archestra Object Toolkit

Program szkolenia:

 • Omówienie pakietu ArchestrA Object Toolkit.
 • Metodyka projektowania własnych obiektów aplikacyjnych.
 • Zastosowanie Primitives elementów składowych obiektu aplikacyjnego.
 • Sprawdzanie (walidowanie) i nadzorowanie pracy utworzonych obiektów.
 • Zastosowanie wirtualnych Primitives - elementów składowych obiektu aplikacyjnego definiowanych dynamicznie.
 • Stosowanie własnych Primitives - powtarzalnych elementów składowych obiektu aplikacyjnego.

Wymagania wobec uczestników:

 • Znajomość obsługi komputera i systemu Windows.
 • Znajomość podstaw programowania w Visual Studio 2008.
 • Znajomość podstaw programowania w C#.
 • Uczestnictwo w szkoleniu Platforma Systemowa ArchestrA, część I - tworzenie aplikacji.
 • Podstawowa znajomość języka angielskiego (podręczniki szkoleniowe w języku angielskim).


Terminy szkolenia w roku 2015:


Kraków: 

 • 14-15.12.2015


Rezerwacja udziału w szkoleniu:

 • W celu rezerwacji szkolenia należy wypełnić i przesłać faksem formularz zgłoszeniowy, dostępny na stronie internetowej www.akademia.astor.com.pl w zakładce „Rejestracja”

Zakwaterowanie:

 • Każdy uczestnik pokrywa we własnym zakresie. Możemy przesłać listę hoteli z orientacyjnymi cenami
  i telefonami do rezerwacji.


Warunki uczestnictwa w szkoleniu:


 • Formularz zgłoszenia jest prawnie wiążąca umową zawartą pomiędzy Organizatorem szkolenia a Zgłaszającym.
 • Warunkiem wpisania na listę uczestników szkolenia jest przesłanie zgłoszenia wraz z kopią potwierdzenia wpłaty najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
 • W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.
 • W przypadku, gdy liczba uczestników kursu nie osiągnie wymaganego minimum, firma ASTOR zastrzega sobie możliwość przeniesienia na inny termin.