Szkolenie Sterowniki GE Intelligent Platforms w sieciach przemysłowych

| Wydarzenia

Zapraszamy na kurs Sterowniki GE Intelligent Platforms w sieciach przemysłowych

Szkolenie Sterowniki GE Intelligent Platforms w sieciach przemysłowych

Cel szkolenia:

 • Poznanie możliwości komunikacyjnych sterowników GE Intelligent Platforms.
 • Poznanie paneli operatorskich QuickPanel CE.

Zakres szkolenia:

 • Komunikacja szeregowa w przemyśle:
 1. interfejsy szeregowe – RS232, RS422, RS485,
 2. metoda dostępu do łącza Master-Slave, rodzaje transakcji,
 3. działanie bloku funkcyjnego COMM_REQ, interpretacja słowa statusowego,
 4. protokół SNP i SNP-X – konfigurowanie sieci multidrop, programowanie wymian, broadcast – ćwiczenia   praktyczne,
 5. funkcje protokołu Modbus RTU i ASCII,
 6. programowanie wymian w protokole Modbus RTU między sterownikami serii VersaMax
  i 90-30 – ćwiczenia praktyczne,
 7. konfigurowanie połączenia w protokole Modbus RTU za pomocą radiomodemów Satel – ćwiczenie praktyczne, 
 • Sieć Genius przykładem sieci deterministycznej:
 1. metoda dostępu do łącza Token-Passing,
 2. konfiguracja komunikacji za pomocą danych globalnych – ćwiczenia praktyczne,
 3. datagramy, diagnostyka,
 4. testowanie działania redundancji sterowników i magistrali komunikacyjnych – ćwiczenia praktyczne.
 • Sterowniki GE Inteligent Platforms w sieci Profibus DP:
 1. topologia sieci, pliki gsd, tryby Freeze, Sync,
 2. konfiguracja Profibus DP Mastera w sterownikach serii 90-30 i RX3i, konfiguracja Slave’ów (VersaMax, VersaPoint, Siemens), uruchomienie komunikacji, diagnostyka – ćwiczenia praktyczne.
 • Ethernet w przemyśle:
 1. model referencyjny ISO/OSI,
 2. sieć Ethernet – standardy, adresacja, zapobieganie kolizjom, urządzenia sieciowe,
 3. protokoły warstwy transportowej TCP/IP, UDP, sieci intranet i Internet,
 4. konfigurowanie i diagnostyka sterowników GE Intelligent Platforms w sieci Ethernet – ćwiczenia praktyczne,
 5. funkcje protokołu Modbus TCP,
 6. programowanie komunikacji w protokole Modbus TCP – ćwiczenia praktyczne,
 7. programowanie komunikacji między sterownikami GE Fanuc z użyciem protokołu SRTP – ćwiczenia praktyczne,
 8. definiowanie wymian producenta i konsumenta w protokole EGD, korzystanie ze stempla czasowego – ćwiczenia praktyczne.
 • Panele operatorskie Quickpanel CE w sieciach przemysłowych,
 • Podstawy obsługi Proficy ME View.

 Ćwiczenia prowadzone są z wykorzystaniem oprogramowania Proficy ME Logic Developer PLC oraz Proficy ME View.

Terminy szkolenia w roku 2015:


Bielsko – Biała:

 • 23-25.06.2015


Rezerwacja udziału w szkoleniu:


 • W celu rezerwacji szkolenia należy wypełnić i przesłać faksem formularz zgłoszeniowy, dostępny na stronie internetowej www.akademia.astor.com.pl w zakładce „Rejestracja”

Zakwaterowanie:

 • Każdy uczestnik pokrywa we własnym zakresie. Możemy przesłać listę hoteli z orientacyjnymi cenami
  i telefonami do rezerwacji.

Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

 • Formularz zgłoszenia jest prawnie wiążąca umową zawartą pomiędzy Organizatorem szkolenia a Zgłaszającym.
 • Warunkiem wpisania na listę uczestników szkolenia jest przesłanie zgłoszenia wraz z kopią potwierdzenia wpłaty najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
 • W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.
 • W przypadku, gdy liczba uczestników kursu nie osiągnie wymaganego minimum, firma ASTOR zastrzega sobie możliwość przeniesienia na inny termin.