Szkolenie Tworzenie aplikacji HMI/SCADA na bazie oprogramowania Proficy HMI/SCADA CIMPLICITY

| Wydarzenia

Zapraszamy na kurs Tworzenie aplikacji HMI/SCADA na bazie oprogramowania Proficy HMI/SCADA CIMPLICITY

Szkolenie Tworzenie aplikacji HMI/SCADA na bazie oprogramowania Proficy HMI/SCADA CIMPLICITY

Cel szkolenia:

 • Zapoznanie użytkownika z systemem Proficy HMI/SCADA CIMPLICITY.
 • Pokazanie możliwości konfiguracyjnych pakietu, komunikacji urządzeń z systemem SCADA.
 • Zapisywanie (logowanie) informacji historycznych, wyświetlanie zależności bazując na zapisanych danych.
 • Przedstawienie możliwości integracyjnych SCADA - programowanie PLC.
 • Udostępnianie danych i aplikacji zdalnym użytkownikom.

Zakres szkolenia:

 • Wprowadzenie i opis ogólny środowiska.
 • Definicja portu komunikacyjnego, urządzenia komunikacyjnego.
 • Zaawansowane parametry punktów.
 • Komunikacja - komunikacja ze sterownikami.
 • Zabezpieczenia dostępu: definicja użytkownika i praw dostępu.
 • Moduł alarmowy.
 • Database Logger - logowanie danych, połączenie ODBC.
 • Trendy i przebiegi.
 • Architektura Serwer - Viewer.
 • Tworzenie grafiki.
 • Moduł BCE, definiowanie powiązań Zdarzenie - Akcja.
 • Obsługa obiektów ActiveX.
 • Edytor skryptów.
 • Definicja Klas i Obiektów.
 • Obiekty graficzne typu Smart, obsługa i definicja.
 • Udostępnianie aplikacji poprzez Internet.
 • Integracja systemu SCADA z pakietem do programowanie sterowników.

Wymagania wobec uczestników:

 • Podstawowa znajomość obsługi komputera oraz systemu Windows.
 • Podstawowe wiadomości dotyczące sterowników PLC.

Terminy szkolenia w roku 2015:

Kraków: 

 • 16-17.11.2015

 

Szczecin:

 • 25-26.06.2015


Rezerwacja udziału w szkoleniu:


 • W celu rezerwacji szkolenia należy wypełnić i przesłać faksem formularz zgłoszeniowy, dostępny na stronie internetowej www.akademia.astor.com.pl w zakładce „Rejestracja”

Zakwaterowanie:

 • Każdy uczestnik pokrywa we własnym zakresie. Możemy przesłać listę hoteli z orientacyjnymi cenami i telefonami do rezerwacji.

Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

 • Formularz zgłoszenia jest prawnie wiążąca umową zawartą pomiędzy Organizatorem szkolenia a Zgłaszającym.
 • Warunkiem wpisania na listę uczestników szkolenia jest przesłanie zgłoszenia wraz z kopią potwierdzenia wpłaty najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
 • W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.
 • W przypadku, gdy liczba uczestników kursu nie osiągnie wymaganego minimum, firma ASTOR zastrzega sobie możliwość przeniesienia na inny termin.