Szkolenie Proficy Process Systems - konfiguracja i programowanie systemu

| Wydarzenia

Zapraszamy na kurs Proficy process Systems - konfiguracja i programowanie systemu

Szkolenie Proficy Process Systems - konfiguracja i programowanie systemu

Cel szkolenia:

Szkolenie przedstawia zagadnienia związane z tworzeniem i uruchamianiem aplikacji dla procesów ciągłych w środowisku Proficy Process Systems. W trakcie kursu uczestnik poznaje sposób konfiguracji systemu, zasady tworzenia algorytmu sterowania, zaznajamia się z najczęściej stosowanymi blokami. Szkolenie przedstawia także metodykę tworzenia części wizualizacyjnej procesu oraz ukazuje jak gromadzić dane historyczne w aplikacji. W szkoleniu mogą brać udział osoby znające zagadnienia programowania sterowników i kontrolerów oraz posiadają podstawową wiedzę z zakresu systemów SCADA. 

Program szkolenia:

 • Wprowadzenie do Proficy Process. 
 • Omówienie możliwych konfiguracji systemu i sposobu instalacji oprogramowania.
 • Tworzenie projektu i konfiguracja sprzętowa systemu.
 • Zapis algorytmu sterowania.
 • Bloki wejść, wyjść analogowych i dyskretnych.
 • Przykłady użycia bloku do obsługi urządzeń dwustanowych.
 • Przykład użycia bloków alarmowych.
 • Przykład użycia bloku regulatora PID.
 • Tworzenie części wizualizacyjnej.
 • Organizacja wymiany danych pomiędzy stacją procesową a pozostałymi elementami systemu.
 • Gromadzenie danych historycznych.
 • Metody diagnostyki systemu.
   

Wymagania wobec uczestników:

 • Umiejętność programowania sterowników lub kontrolerów GE Intelligent Platforms.
 • Podstawowa wiedza z zakresu systemów SCADA.
 • Znajomość podstawowych zagadnień związanych z siecią Ethernet.

Terminy szkolenia w roku 2015:


Kraków: 

 •  04-05.05.2015


Rezerwacja udziału w szkoleniu:


 • W celu rezerwacji szkolenia należy wypełnić i przesłać faksem formularz zgłoszeniowy, dostępny na stronie internetowej www.akademia.astor.com.pl w zakładce „Rejestracja”

Zakwaterowanie:

 • Każdy uczestnik pokrywa we własnym zakresie. Możemy przesłać listę hoteli z orientacyjnymi cenami i telefonami do rezerwacji.

Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

 • Formularz zgłoszenia jest prawnie wiążąca umową zawartą pomiędzy Organizatorem szkolenia a Zgłaszającym.
 • Warunkiem wpisania na listę uczestników szkolenia jest przesłanie zgłoszenia wraz z kopią potwierdzenia wpłaty najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
 • W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.
 • W przypadku, gdy liczba uczestników kursu nie osiągnie wymaganego minimum, firma ASTOR zastrzega sobie możliwość przeniesienia na inny termin.