Szkolenie Proficy Process Systems - zaawansowane bloki funkcyjne

| Wydarzenia

Szkolenie zaznajamia uczestnika z zaawansowanymi blokami funkcyjnymi dostępnymi w środowisku Proficy Process Systems. Szkolenie jest uzupełnieniem szkolenia Proficy Process Systems - konfiguracja i programowanie systemu i przedstawia szczegółowy opis użycia zaawansowanych bloków funkcyjnych Proficy Process System podczas tworzenia aplikacji.

Szkolenie Proficy Process Systems - zaawansowane bloki funkcyjne

Cel szkolenia:

Szkolenie zaznajamia uczestnika z zaawansowanymi blokami funkcyjnymi dostępnymi w środowisku Proficy Process Systems. Szkolenie jest uzupełnieniem szkolenia Proficy Process Systems - konfiguracja i programowanie systemu i przedstawia szczegółowy opis użycia zaawansowanych bloków funkcyjnych Proficy Process System podczas tworzenia aplikacji.

Program szkolenia:

 • Wprowadzenie do Proficy Process Systems.
 • Bloki wejść/wyjść analogowych i dyskretnych.
 • Bloki regulatora PID.
 • Bloki do obsługi urządzeń 2 i 3 stanowych.
 • Bloki alarmowe.
 • Blok sumatora ciągłego.
 • Pozostałe bloki procesów ciągłych.
 • Sposób tworzenia własnych bloków funkcyjnych.
 • Wiązanie własnych bloków funkcyjnych z wizualizacją procesu. 

Wymagania wobec uczestników:

 • Umiejętność programowania sterowników lub kontrolerów GE Intelligent Platforms.
 • Podstawowa wiedza z zakresu systemów SCADA .
 • Znajomość podstawowych zagadnień związanych z siecią Ethernet.
 • Uczestnictwo w szkoleniu Proficy Process Systems - konfiguracja i programowanie systemu.

Terminy szkolenia w roku 2015:


Kraków: 

 • 06.05.2015


Rezerwacja udziału w szkoleniu:


 • W celu rezerwacji szkolenia należy wypełnić i przesłać faksem formularz zgłoszeniowy, dostępny na stronie internetowej www.akademia.astor.com.pl w zakładce „Rejestracja”

Zakwaterowanie:

 • Każdy uczestnik pokrywa we własnym zakresie. Możemy przesłać listę hoteli z orientacyjnymi cenami i telefonami do rezerwacji.

Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

 • Formularz zgłoszenia jest prawnie wiążąca umową zawartą pomiędzy Organizatorem szkolenia a Zgłaszającym.
 • Warunkiem wpisania na listę uczestników szkolenia jest przesłanie zgłoszenia wraz z kopią potwierdzenia wpłaty najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
 • W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.
 • W przypadku, gdy liczba uczestników kursu nie osiągnie wymaganego minimum, firma ASTOR zastrzega sobie możliwość przeniesienia na inny termin.