Szkolenie System gorącej rezerwacji PACSystems High Avaliabity

| Wydarzenia

Zapraszamy na kurs System gorącej rezerwacji PACSystems High Avaliabity

Szkolenie System gorącej rezerwacji PACSystems High Avaliabity

CEL SZKOLENIA

Szkolenie obejmuje budowę i programowanie systemu gorącej rezerwacji PACSystems Hot Standby Redundancy w oparciu o serię RX3i. Duży nacisk podczas szkolenia położony jest na naukę konfiguracji systemu i jego diagnostykę.

  PROGRAM SZKOLENIA

 • Informacje na temat celu stosowania sytemu gorącej rezerwacji.
 • Omówienie cech, charakterystyka i funkcjonalność systemu gorącej rezerwacji.
 • Budowa, elementy składowe - system nadrzędny, układy wykonawcze.
 • Konfigurowanie i uruchomienie systemu, korzystanie z wzorca dostarczanego przez producenta.
 • Diagnostyka oraz funkcje dodatkowe (np. poszerzenie zasobów systemu).
 • Planowanie sieci komunikacyjnych do wizualizacj


NAJBLIŻSZE TERMINY SZKOLENIA:

Kraków

 • 14.09.2015

WYMAGANIA WOBEC UCZESTNIKÓW

 • Znajomość kontrolerów PACSystems i oprogramowania Proficy Machine Edition.
 • Umiejętność programowania sterowników lub kontrolerów GE Intelligent Platforms.
 • Znajomość podstawowych zagadnień związanych z siecią Ethernet.


WARUNKI UCZESTNICTWA

 • Formularz zgłoszenia jest prawnie wiążąca umową zawartą pomiędzy Organizatorem szkolenia a Zgłaszającym.
 • Warunkiem wpisania na listę uczestników szkolenia jest przesłanie zgłoszenia wraz z kopią potwierdzenia wpłaty najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
 • W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.
 • W przypadku, gdy liczba uczestników kursu nie osiągnie wymaganego minimum, firma ASTOR zastrzega sobie możliwość przeniesienia na inny termin.