Efektywna ocena zgodności maszyn i urządzeń z wymaganiami dyrektywy maszynowej 2006/42/WE - oznakowanie CE

| Wydarzenia

4-dniowe szkolenie z ćwiczeniami

Efektywna ocena zgodności maszyn i urządzeń z wymaganiami dyrektywy maszynowej 2006/42/WE - oznakowanie CE

"Efektywna ocena zgodności maszyn i urządzeń z wymaganiami dyrektywy maszynowej 2006/42/WE - oznakowanie CE"

Szkolenie poświęcone jest w całości dyrektywie maszynowej (MD). Składa się z części teoretycznej popartej przykładami i wskazówkami oraz ćwiczeniowej gdzie realizujemy cała procedurę oceny zgodności na wybranej maszynie.


Skierowane jest głównie do producentów maszyn i urządzeń (wytwórcy maszyn jednostkowych i seryjnych, przeznaczonych na własny i obcy użytek), importerów i innych podmiotów uczestniczących w łańcuchu dystrybucji maszyn i urządzeń.

W trakcie szkolenia uczestnicy zdobędą następujące kompetencje / umiejętności:.
- wskazania zasad funkcjonowania systemu oceny zgodności w Polsce i UE,
- określania jaki sprzęt podlega pod dyrektywę maszynową (MD),
- dokonania klasyfikacji sprzętu w rozumieniu MD,
- określania, czy konieczne jest zaangażowanie jednostki notyfikowanej,
- przeanalizowania, czy zmiany przeprowadzone w maszynie wymagają nowego CE,
- przeprowadzania oceny zgodności maszyn z wymaganiami MD,
- znajdowania właściwych norm dla danej maszyny,
- przeprowadzania analizy zagrożeń i oceny ryzyka maszyn,
- odpowiedniego udokumentowania procesu oceny zgodności,
- stworzenia dokumentacji technicznej wymaganej przez dyrektywę,
- sporządzania odpowiedniej deklaracji zgodności,
- określania poprawności dokumentów:
- odbieranych od poddostawców,
- przekazywanych klientowi wraz z maszyną/maszyną nieukończoną,
- weryfikacji tabliczki znamionowej maszyny na zgodność z MD,
- wskazania możliwości ograniczenia zbędnych kosztów związanych z oznaczeniem CE.

Termin i miejsce szkolenia:

11-14.07 2017 KATOWICE

12-15.09 2017 RZESZÓW

24-27.10 2017 WARSZAWA

28.11-1.12 2017 WROCŁAW

Czas trwania: 4 dni, od 9:00 do 17:00

Cena: 2800 zł netto (+ 23% VAT) / osobę (bez rabatów)

Rabaty: Informacja na naszej stronie www.certpartner.pl


Szczegółowe informacje dotyczące seminarium, kolejnych terminów, rejestracji oraz rabatów na stronie: http://certpartner.pl/szkolenia/otwarte/md/