Szkolenie Zarządzanie projektami MES

| Wydarzenia

Szkolenie przygotowuje uczestników do realizacji projektów inwestycyjnych w obszarze systemów IT wspierających zarządzanie produkcją oraz podnoszenie efektywności operacyjnej klasy MES (Manufacturing Execution Systems).

Szkolenie Zarządzanie projektami MES

Szkolenie „Zarządzanie projektami MES” przygotowuje uczestników do przeprowadzenia realizacji przedsięwzięcia polegającego na wdrożeniu zintegrowanego systemu zarządzania produkcją w przedsiębiorstwie. Łączy w sobie zarówno elementy wiedzy technicznej dotyczące systemów MES, jak i zagadnienia związane z metodycznym zarządzaniem projektem.

Program szkolenia oparty jest o wytyczne kompetencji kierownika projektu rekomendowane przez organizację International Project Management Association oraz o metodykę PRINCE2 stanowiącą jeden ze światowych standardów zarządzania projektami.

Zakres szkolenia został optymalnie dopasowany do charakteru projektów wdrażania systemów MES. Poszczególne elementy szkolenia - począwszy od studium przypadku, przez budowę cyklu życia projektu, planowanie czy zarządzanie ryzykiem - oddają specyfikę projektów wdrażania MES, przez co wypracowane rozwiązania znajdują bezpośrednie zastosowanie praktyczne przy realizacji tego typu przedsięwzięć.

Szkolenie przeprowadzane jest w formie interaktywnych warsztatów, podczas których uczestnicy wypracowują rozwiązania konkretnych sytuacji projektowych. Po teoretycznym omówieniu wybranych obszarów i technik zarządzania projektem uczestnicy w 4-5 osobowych grupach rozwiązują konkretne zagadnienie projektowe. Podczas warsztatów uczestnicy pracują nad jednym, specjalnie dobranym studium przypadku (case study), samodzielnie wypracowując rozwiązanie. Po każdym etapie warsztatów następuje prezentacja rozwiązań połączona z dyskusją. Dzięki takiej formie uczestnicy szkolenia zdobywają zarówno wiedzę teoretyczną jak i praktyczne umiejętności związane z trenowanymi obszarami zarządzania projektem.

Korzyści dla uczestników:

 • poznanie specyfiki projektów wdrażania systemów zintegrowanego zarządzania produkcją,
 • poznanie podstaw metodycznego zarządzania projektem z uwzględnieniem specyfiki integratorskich projektów wdrożeniowych,
 • poznanie technik planowania działań i zasobów,
 • poznanie narzędzi wspomagających zarządzanie projektem,
 • analiza zagrożeń związanych z wdrażaniem systemów MES.


Terminy szkolenia w roku 2015:


Gdańsk:

 • 27-28.08.2015


 Kraków: 

 • 22-23.09.2015


 Warszawa:

 • 23.06.2015


Rezerwacja udziału w szkoleniu:

 • W celu rezerwacji szkolenia należy wypełnić i przesłać faksem formularz zgłoszeniowy, dostępny na stronie internetowej www.akademia.astor.com.pl w zakładce „Rejestracja”

Zakwaterowanie:

 • Każdy uczestnik pokrywa we własnym zakresie. Możemy przesłać listę hoteli z orientacyjnymi cenami i telefonami do rezerwacji.


Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

 • Formularz zgłoszenia jest prawnie wiążąca umową zawartą pomiędzy Organizatorem szkolenia a Zgłaszającym.
 • Warunkiem wpisania na listę uczestników szkolenia jest przesłanie zgłoszenia wraz z kopią potwierdzenia wpłaty najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
 • W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.
 • W przypadku, gdy liczba uczestników kursu nie osiągnie wymaganego minimum, firma ASTOR zastrzega sobie możliwość przeniesienia na inny termin.