Szkolenie Obsługa i programowanie robotów Kawasaki - część podstawowa

| Wydarzenia

Poznanie możliwości robotów przemysłowych Kawasaki oraz zapoznanie się z obsługą i programowaniem robotów Kawasaki.

Szkolenie Obsługa i programowanie robotów Kawasaki - część podstawowa

Szkolenie z obsługi i programowania robotów Kawasaki składa się z dwóch modułów (podstawowy i rozszerzony). Uczestnicy zdobywają zarówno ogólną wiedzę z tematu robotów przemysłowych jak i bardzo szczegółową wiedzę na temat obsługi i programowania robotów Kawasaki. Najistotniejszym aspektem szkolenia jest część warsztatowa, w której uczestnicy realizują konkretne zadania spotykane w przemyśle. Daje to możliwość poznania w działaniu narzędzi usprawniających pracę z robotem oraz uzyskanie praktycznych wskazówek do tworzonych programów. W ramach szkolenia podstawowego uczestnicy zdobywają wiedzę o podłączeniu robota, rodzajach wejść i wyjść, układach współrzędnych oraz w praktyce uczą się programowania robotów Kawasaki. Zakres szkolenia obejmuje również zagadnienia związane z bezpieczeństwem, zapoznanie się z dokumentacją robotów oraz sposoby doboru robota do aplikacji.

Cel szkolenia:

 • Poznanie możliwości robotów przemysłowych Kawasaki.
 • Zapoznanie się z obsługą i programowaniem robotów Kawasaki.

Program szkolenia:

1.       Dokumentacja techniczna robotów.

2.       Bezpieczeństwo podczas pracy i obsługi robota:

 • Bezpieczne wejście w obszar pracy,
 • Zabezpieczenia stanowiska zrobotyzowanego,
 • Obowiązujące normy i przepisy.

3.       Podłączanie, włączanie i wyłączanie robota.

 • Warunki instalacji,
 • Uruchamianie urządzenia.

4.       Rodzaje wejść/wyjść:

 • Wejścia i wyjścia dostępne w robocie,
 • Konfiguracja,
 • Sterowanie.

5.       Układy współrzędnych i poruszanie robotem:

 • Układy współrzędnych,
 • Konfiguracja,
 • Sposoby poruszania jednostką mechaniczną.

6.       Block Teaching - uczenie robota:

 • Sposoby programowania,
 • Konfiguracja parametrów ruchu,
 • Tworzenie programów.

7.       AS Language - zagadnienia podstawowe:

 • Komendy ruchu w języku AS,
 • Definicja punktów,
 • Podstawowe zasady programowania.

8.       Ćwiczenia praktyczne z robotem.

Wymagania wobec uczestników:

 • Znajomość obsługi komputera PC i systemu Windows.

Dodatkowe informacje:

 • Uczestnicy szkolenia otrzymują drukowane materiały szkoleniowe w języku polskim.
 • Szkolenie zakończone jest testem sprawdzającym zdobytą przez uczestników wiedzę.
 • Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone jest zaświadczeniem lub certyfikatem (w zależności od wyniku testu końcowego).

Terminy szkolenia w roku 2015:

Kraków: 

 • 21-22.09.2015


Rezerwacja udziału w szkoleniu:

 • W celu rezerwacji szkolenia należy wypełnić i przesłać faksem formularz zgłoszeniowy, dostępny na stronie internetowej www.akademia.astor.com.pl w zakładce „Rejestracja”

Zakwaterowanie:

 • Każdy uczestnik pokrywa we własnym zakresie. Możemy przesłać listę hoteli z orientacyjnymi cenami i telefonami do rezerwacji.

Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

 • Formularz zgłoszenia jest prawnie wiążąca umową zawartą pomiędzy Organizatorem szkolenia a Zgłaszającym.
 • Warunkiem wpisania na listę uczestników szkolenia jest przesłanie zgłoszenia wraz z kopią potwierdzenia wpłaty najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
 • W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.
 • W przypadku, gdy liczba uczestników kursu nie osiągnie wymaganego minimum, firma ASTOR zastrzega sobie możliwość przeniesienia na inny termin.