Szkolenie Obsługa i programowanie robotów Kawasaki - część rozszerzona

| Wydarzenia

Poznanie metod programowania rozbudowanych aplikacji

Szkolenie Obsługa i programowanie robotów Kawasaki - część rozszerzona

Druga część szkolenia z obsługi i programowania robotów Kawasaki stanowi uzupełnienie części pierwszej i dostarcza dodatkowych informacji na temat zaawansowanych metod programowania. Obejmuje on programowanie w języku AS, sterowanie wejściami i wyjściami robota, pracę robota w trybie automatycznym, tworzenie równoległych programów kontrolnych (Programy PC), konfigurację sieci PROFIBUS oraz zmienne systemowe. Zdobyte informacje wykorzystywane są w praktyce podczas realizacji ćwiczeń mających na celu praktyczne zapoznanie się z zagadnieniami oraz utrwalenie zdobytej wiedzy.

Cel szkolenia:

 • Poznanie metod programowania rozbudowanych aplikacji.

 Program szkolenia:

1.       AS Language - funkcje zaawansowane:

 • Złożone instrukcje ruchu,
 • Sterowanie WE/WY,
 • Instrukcje warunkowe i pętle,
 • Zaawansowane sposoby programowania,
 • Edycja programów.

2.       Programy Process Control:

 • Zasady konstrukcji,
 • Edycja.

3.       Praca robota w trybie automatycznym:

 • Konfiguracja robota,
 • Warunki bezpiecznej pracy.

4.       Zmienne systemowe:

 • Przeznaczenie i konfiguracja zmiennych systemowych.

5.       Kopie bezpieczeństwa:

 • Wykonywanie kopii bezpieczeństwa,
 • Kopie programów, pozycji robota,
 • Kopie systemowe.

6.       Aktualizacja oprogramowania kontrolera:

 • Aktualizacja oprogramowania AS i SV,
 • Inicjalizacja kontrolera.

7.       Przykład konfiguracji transmisji szeregowej – PROFIBUS DP:

 • Konfiguracja sprzętowa,
 • Konfiguracja software’owa,
 • Komunikacja dwóch urządzeń z pomocą protokołu PROFIBUS DP.

8.       Ćwiczenia praktyczne z robotem.

 Wymagania wobec uczestników:

 • Ukończenie kursu „Obsługa i programowanie robotów Kawasaki – część podstawowa.”

Dodatkowe informacje:

 • Uczestnicy szkolenia otrzymują drukowane materiały szkoleniowe w języku polskim.
 • Szkolenie zakończone jest testem sprawdzającym zdobytą przez uczestników wiedzę.
 • Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone jest zaświadczeniem lub certyfikatem (w zależności od wyniku testu końcowego).

Terminy szkolenia w roku 2015:

Kraków: 

 • 23-24.09.2015


Rezerwacja udziału w szkoleniu:

 • W celu rezerwacji szkolenia należy wypełnić i przesłać faksem formularz zgłoszeniowy, dostępny na stronie internetowej www.akademia.astor.com.pl w zakładce „Rejestracja”

Zakwaterowanie:

 • Każdy uczestnik pokrywa we własnym zakresie. Możemy przesłać listę hoteli z orientacyjnymi cenami i telefonami do rezerwacji.

Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

 • Formularz zgłoszenia jest prawnie wiążąca umową zawartą pomiędzy Organizatorem szkolenia a Zgłaszającym.
 • Warunkiem wpisania na listę uczestników szkolenia jest przesłanie zgłoszenia wraz z kopią potwierdzenia wpłaty najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
 • W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.
 • W przypadku, gdy liczba uczestników kursu nie osiągnie wymaganego minimum, firma ASTOR zastrzega sobie możliwość przeniesienia na inny termin.