Szkolenie Utrzymanie ruchu robotów Kawasaki

| Wydarzenia

Przeznaczone dla pracowników utrzymania ruchu oraz osób odpowiedzialnych za zrobotyzowane stanowiska.

Szkolenie Utrzymanie ruchu robotów Kawasaki

Szkolenie z utrzymania ruchu robotów Kawasaki oferuje szeroką wiedzę na temat przeprowadzania bieżącej konserwacji i utrzymania robota oraz diagnozowania i usuwania usterek występujących podczas użytkowania robotów przemysłowych. Przeznaczone jest ono dla pracowników służb utrzymania ruchu oraz osób odpowiedzialnych za zrobotyzowane stanowiska.

W czasie kursu przekazywana jest wiedza z zakresu diagnostyki i serwisowania jednostki mechanicznej i kontrolera robota. Po ukończeniu szkolenia uczestnicy potrafią samodzielnie diagnozować i naprawiać najczęściej spotykane problemy.

Na szkoleniu zostają szczegółowo przedstawione aspekty techniczne, a wiedza zostaje poparta ćwiczeniami praktycznymi z wykorzystaniem rzeczywistego robota i narzędzi.

Cel szkolenia

Poznanie procedur utrzymania ruchu jednostki mechanicznej oraz kontrolera serii D robotów Kawasaki.

Program szkolenia:

 • Harmonogramy przeglądów.
 • Funkcje robotów Kawasaki wspierające utrzymanie ruchu.
 • Obsługa błędów zgłaszanych przez kontroler robota.
 • Przeglądy codzienne i bieżące utrzymanie.
 • Wymiana i uzupełnianie smaru przekładni.
 • Wymiana i uzupełnianie smaru zespołów redukcyjnych.
 • Wymiana enkodera i procedura zerowania robota.
 • Wymiana silnika i procedura zerowania robota.
 • Sprawdzanie i wymiana pasków zębatych.
 • Wymiana baterii kontrolera i robota.
 • Sprawdzanie dokręcenia śrub.

Wymagania wobec uczestników:

 • Ukończenie szkolenia z obsługi i programowania robotów Kawasami – część podstawowa.
 • Podstawowa wiedza z zakresu mechaniki, elektroniki i kinetyki robotów


Termin i zakres szkolenia ustalane są indywidualnie.


Rezerwacja udziału w szkoleniu:

W celu rezerwacji szkolenia należy wypełnić i przesłać faksem formularz zgłoszeniowy, dostępny na stronie internetowej www.akademia.astor.com.pl w zakładce „Rejestracja”

Zakwaterowanie:

Każdy uczestnik pokrywa we własnym zakresie. Możemy przesłać listę hoteli z orientacyjnymi cenami i telefonami do rezerwacji.

Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

 • Formularz zgłoszenia jest prawnie wiążąca umową zawartą pomiędzy Organizatorem szkolenia a Zgłaszającym.
 • Warunkiem wpisania na listę uczestników szkolenia jest przesłanie zgłoszenia wraz z kopią potwierdzenia wpłaty najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
 • W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.
 • W przypadku, gdy liczba uczestników kursu nie osiągnie wymaganego minimum, firma ASTOR zastrzega sobie możliwość przeniesienia na inny termin.