zenon Energy Edition- Produkt Roku 2011

| Wydarzenia

Nagroda dla systemu HMI/SCADA dla zenon Energy Edition w kategorii::,,Systemy sterowania procesami i układami”

zenon Energy Edition- Produkt Roku 2011

Miło Nam poinformować Państwa,że 24 maja 2011,podczas  pierwszego dnia targów EXPOPOWER oderbaliśmy nagrodę,którą w kategorii :,,Systemy sterowania procesami i układami” otrzymał Nasz system do kontroli i wizualizacji procesów produkcji i dystrybucji energii - zenon Energy Edition. Jury składające się z :prof. dr hab. inż. Ryszarda Tadeusiewicza , prof. dr hab. inż. Witolda Byrskiego oraz dr hab. inż. Andrzeja Turnau z Akademii Górniczo-Hutniczej, doceniło innowacyjność rozwiązania i szeroki zakres jego zastosowania.Na końcowy wynik wpłynęły również głosy oddawane  za pośrednictwem strony internetowej czasopisma Napedy i Sterowanie - patrona konkursu.O wysokim poziomie konkursu niech świadczy udział firm takich jak:Ponar Wadowice,B&R Automatyka Przemysłowa Sp z o.o. ,Mitschubishi Electric Europe B.V. , Festo,Danfoss Sp. z o.o.

W imieniu zespołu COPA-DATA Polska wszystkim nagrodzonym firmom gratulujemy a,Klientom,którzy oddali swój głos na zenon’a bardzo dziękujemy.