Nagroda Siemensa dla najlepszych polskich naukowców w 2011 roku została przyznana

| Wydarzenia

Już po raz szesnasty została przyznana Nagroda Siemensa dla polskich naukowców. Jury pod przewodnictwem Rektora Politechniki Warszawskiej oceniło 17 projektów badawczych i prac naukowych oraz 19 prac magisterskich i inżynierskich zgłoszonych przez uczelnie techniczne z całego kraju.

Nagroda Siemensa dla najlepszych polskich naukowców w 2011 roku została przyznana

Po trudnych i burzliwych dyskusjach jury pod przewodnictwem Rektora Politechniki Warszawskiej, prof. dr hab. Włodzimierza Kurnika, przyznało Nagrodę Siemensa polskim naukowcom. Tegoroczny wybór nie był łatwy, zgłoszono bowiem 17 projektów badawczych i prac naukowych przesłanych przez uczelnie techniczne z całego kraju. Jury pod przewodnictwem Rektora Politechniki Warszawskiej doceniło projekt zespołu badawczego pod kierownictwem prof. dr hab. Haliny Podbielskiej z Instytutu Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej Politechniki Wrocławskiej w zakresie biofotoniki i jej zastosowania w badaniach obiektów biologicznych i bionanomateriałów, oraz pracę dr. inż. Leszka Niedzickiego z Politechniki Warszawskiej dotyczącą aspektów najnowszych technologii magazynowania energii.

W tym roku po raz pierwszy Nagroda Siemensa zyskała nowy wymiar. Do konkursu mogli przystąpić także absolwenci studiów z obszaru automatyki. Spośród 19 zgłoszonych prac magisterskich i inżynierskich jury przyznało 3 nagrody: Pawłowi Kosińskiemu i Piotrowi Świątek Brzezińskiemu za pracę magisterską pt. „Integracja zaawansowanych sensorów z konstrukcją robota humanoidalnego”, Łukaszowi Kuklikowi za pracę magisterską pt. „Budowa stanowiska szkoleniowo-badawczego do diagnostyki sieci PROFIBUS” oraz Krystianowi Golubce za pracę inżynierską pt. „Przykłady algorytmów sterowania budynkiem inteligentnym na sterowniku S7-1200”.

27 czerwca 2011 roku, podczas uroczystego posiedzenia Senatu Politechniki Warszawskiej odbyło się uroczyste wręczenie nagród.

Nagroda Siemensa jest przyznawana corocznie, od 1995 roku, naukowcom i zespołom badawczym. Służy ona promocji wybitnych, dających się zastosować w praktyce osiągnięć w technice i badaniach naukowych prowadzonych przez pracowników instytucji akademickich i pozaakademickich w Polsce, w obszarach działania firmy Siemens, a w szczególności elektrotechniki, energetyki, elektroniki, teleinformatyki, automatyki, transportu szynowego, inżynierii biomedycznej i inżynierii środowiska. Łącznie przyznano ją, indywidualnie bądź zespołowo, ponad 50 naukowcom. W ubiegłym roku obchodzony był jubileusz 15-lecia nagrody, podczas którego zwracano szczególną uwagę na fakt, że projekt ten przynosi pozytywne rezultaty i cały czas się rozwija. Porozumienie w sprawie Nagrody odnowiono 22 października 2010 roku na kolejne 5 lat. Polska ma bogate tradycje naukowe i ogromny dorobek w dziedzinie nauk ścisłych. Obecnie kilkanaście polskich uczelni politechnicznych oraz liczne instytuty naukowe i przemysłowe ośrodki badawczo-rozwojowe tworzą w sumie potężną bazę naukową, badawczą i dydaktyczną. Wśród kadry naukowej i badawczej, wśród absolwentów i doktorantów uczelni jest wielu naukowców łączących pasję badań teoretycznych z praktyką inżynieryjną. Wielu spośród nich porusza się w tych obszarach nauki, które pokrywają się z profilem działalności Siemensa. Są oni potencjalnymi partnerami Siemensa w nieustającym procesie tworzenia innowacyjnych rozwiązań.