Szkolenie Sieci bezprzewodowe II (SATELLAR) - projektowanie, konfiguracja i serwisowanie

| Wydarzenia

Zapraszamy na kurs Sieci bezprzewodowe II (SATELLAR) - projektowanie, konfiguracja i serwisowanie

Szkolenie Sieci bezprzewodowe II (SATELLAR) - projektowanie, konfiguracja i serwisowanie

Celem szkolenia jest zapoznanie z systemami bezprzewodowej transmisji danych bazującymi na radiomodemach serii SATELLAR. W trakcie kursu zostaną przedstawione informacje dotyczące: pasm częstotliwości udostępnionych dla pracy urządzeń radiowych, konfiguracji radiomodemów serii SATELLAR, parametrów wpływających na zasięg komunikacji bezprzewodowej, doboru i montażu anten oraz sposobu przeprowadzania diagnostyki sieci bezprzewodowych. Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie posiadał umiejętność samodzielnego budowania i serwisowania bezprzewodowych sieci szeregowych bazujących na radiomodemach serii SATELLAR firmy SATEL.

Zakres szkolenia:

Omówienie dostępnych zakresów częstotliwości przeznaczonych do pracy urządzeń radiowych.

Konfiguracja i instalacja - zmiana podstawowych parametrów, tryby pracy, graficzna prezentacja danych diagnostycznych, uaktualnianie wewnętrznego oprogramowania radiomodemu, zalecenia instalacyjne.

Symulacja działania rzeczywistego systemu - konfiguracja tras radiowych, konfiguracja tabeli rutingu, tworzenie połączenia punkt-punkt, konfiguracja sieci z retransmiterem, testy połączenia i pomiar poziomu mocy sygnału odbieranego.

Projektowanie instalacji antenowej - zapoznanie się z podstawowymi parametrami poszczególnych anten, kabli, rodzajami dostępnych złącz i zabezpieczeń.

Terminy szkolenia w roku 2015:

Kraków: 

  • 27.10.2015

Gdańsk:

  • 19.05.2015

Rezerwacja udziału w szkoleniu:

W celu rezerwacji szkolenia należy wypełnić i przesłać faksem formularz zgłoszeniowy, dostępny na stronie internetowej www.akademia.astor.com.pl w zakładce „Rejestracja”

Zakwaterowanie:

Każdy uczestnik pokrywa we własnym zakresie. Możemy przesłać listę hoteli z orientacyjnymi cenami
i telefonami do rezerwacji.

Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

  • Formularz zgłoszenia jest prawnie wiążąca umową zawartą pomiędzy Organizatorem szkolenia a Zgłaszającym.
  • Warunkiem wpisania na listę uczestników szkolenia jest przesłanie zgłoszenia wraz z kopią potwierdzenia wpłaty najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
  • W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.
  • W przypadku, gdy liczba uczestników kursu nie osiągnie wymaganego minimum, firma ASTOR zastrzega sobie możliwość przeniesienia na inny termin.