Szkolenie Przygotowanie projektu monitoringu energetycznego

| Wydarzenia

Szkolenie jest rozszerzeniem kursu zarządzania projektami MES. Opiera się o metodologię prowadzenia projektów PRINCE2, wieloletnie doświadczenie firmy ASTOR oraz zebrane opinie i doświadczenia użytkowników z różnych branż.

Szkolenie Przygotowanie projektu monitoringu energetycznego

Szkolenie ma na celu podniesienie świadomości uczestników o szerokim spektrum możliwości wykorzystania kompleksowych systemów nadzoru energetycznego i monitoringu mediów. Przygotowuje uczestników do precyzyjnego definiowania założeń oraz optymalnego zaplanowania etapów realizacji. Zwraca uwagę na kluczowe aspekty, szanse i zagrożenia charakterystyczne dla tego typu projektów. Zakres obejmuje przedstawienie najlepszych praktyk użytkowania systemu w celu osiągnięcia założonych korzyści.  

Szkolenie odpowiada między innymi na pytania:

 • Od czego zacząć? 
 • Jak wykorzystać istniejące systemy?
 • Jak oszacować koszty i zaplanować przegląd korzyści?
 • Czy łączyć dane z rozproszonych systemów monitoringu?
 • Czy koncentrować się na wybranym obszarze czy konkretnym medium?
 • Jak skutecznie przeprowadzić inwentaryzacje i przygotować wytyczne dla projektu?
 • Jak dostosować poziom szczegółowości informacji do perspektywy dyrektora zakładu, działu finansów, kierownika linii czy facylity managera?
 • Co daje spojrzenie na media z perspektywy zakładu linii, instalacji czy zmiany?
 • Co daje łączenie informacji o zużyciu mediów z informacjami produkcyjnymi?
 • Jak ograniczyć ryzyko ale i zaangażowanie inwestora w trakcie wdrożenia?
 • Jakie media wybrać oraz czy i kiedy warto spojrzeć kompleksowo?
 • Jak wykorzystać system w działaniach prewencyjnych?
 • Na jakie etapy można efektywnie podzielić projekt?
 • Jak połączyć dane o zużyciu jednostkowym z kosztami po stronie kontrolingu w ERP?

Szkolenie jest rozszerzeniem kursu zarządzania projektami MES. Opiera się o metodologię prowadzenia projektów PRINCE2, wieloletnie doświadczenie firmy ASTOR oraz zebrane opinie i doświadczenia użytkowników z różnych branż. Prowadzone jest na kanwie studium przypadku, z pokazami działania przykładowych systemów i stosowanych interfejsów, a także krótkie ćwiczenia i panele dyskusyjne, w tym dyskusja nad istotą i formą nowego wskaźnika Overall Equipment Energy-Efficiency (OEEE).


Terminy szkolenia w roku 2015:

Kraków:

 • 24.09.2015

Warszawa:

 • 25.06.2015


Rezerwacja udziału w szkoleniu:

W celu rezerwacji szkolenia należy wypełnić i przesłać faksem formularz zgłoszeniowy, dostępny na stronie internetowej www.akademia.astor.com.pl w zakładce „Rejestracja”

Zakwaterowanie:

Każdy uczestnik pokrywa we własnym zakresie. Możemy przesłać listę hoteli z orientacyjnymi cenami
i telefonami do rezerwacji.

Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

 • Formularz zgłoszenia jest prawnie wiążąca umową zawartą pomiędzy Organizatorem szkolenia a Zgłaszającym.
 • Warunkiem wpisania na listę uczestników szkolenia jest przesłanie zgłoszenia wraz z kopią potwierdzenia wpłaty najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia.