Szkolenie Systemy zabezpieczeń SafetyNet

| Wydarzenia

Zapraszamy na kurs Systemy zabezpieczeń SafetyNet

Szkolenie Systemy zabezpieczeń SafetyNet

Celem szkolenia jest nauka konfigurowania i uruchamiania kontrolera SafetyNet. Szkolenie przeznaczone jest dla osób programujących kontroler SafetyNet oraz osób pracujących w służbach utrzymania ruchu, mających styczność z takim kontrolerem. Uczestnicy szkolenia nabywają umiejętności samodzielnego programowania kontrolera SafetyNet oraz poznają metody kontroli jego stanu pracy.

Zakres szkolenia:

 • Omówienie budowy kontrolera - elementy składowe kontrolera, wymagania i restrykcje.
 • Cechy charakterystyczne kontrolera SafetyNet – mechanizmy.
 • Praca w środowisku programistycznym Workbench - konfigurowanie, programowanie kontrolera, testowanie programu w symulatorze, praca z debuggerem, podgląd danych.
 • Proces autoryzacji programu pod sprawdzenia poprawności zaimplementowanych blokad.
 • Zapis danych do kontrolera SafetyNet ze źródeł nie wchodzących w skład certyfikowanego systemu zabezpieczeń.
 • Stosowanie wymuszeń.

Wymagania wobec uczestników:

 • Podstawowa znajomość obsługi komputera oraz systemu Windows.
 • Podstawowe wiadomości dotyczące sterowników PLC.

 Terminy szkolenia:

Kraków:

 • 25-26.05.2015

Rezerwacja udziału w szkoleniu:

W celu rezerwacji szkolenia należy wypełnić i przesłać faksem formularz zgłoszeniowy, dostępny na stronie internetowej www.akademia.astor.com.pl w zakładce „Rejestracja”

 Zakwaterowanie:

Każdy uczestnik pokrywa we własnym zakresie. Możemy przesłać listę hoteli z orientacyjnymi cenami
i telefonami do rezerwacji.

Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

 • Formularz zgłoszenia jest prawnie wiążąca umową zawartą pomiędzy Organizatorem szkolenia a Zgłaszającym.
 • Warunkiem wpisania na listę uczestników szkolenia jest przesłanie zgłoszenia wraz z kopią potwierdzenia wpłaty najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
 • W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.
 • W przypadku, gdy liczba uczestników kursu nie osiągnie wymaganego minimum, firma ASTOR zastrzega sobie możliwość przeniesienia na inny termin.