Szkolenie Sterowanie serwonapędami RX3i Motion i Versa Motion

| Wydarzenia

Szkolenie Sterowanie serwonapędami RX3i Motion i Versa Motion

Szkolenie Sterowanie serwonapędami RX3i Motion i Versa Motion

Program szkolenia:

  • Sterowanie serwonapędami β is:

         - omówienie cech oraz przeznaczenia serwonapędów β is (moduł pozycjonujący, wzmacniacz,

           serwonapęd),

         - omówienie parametrów serwonapędu – silnik, wzmacniacz,

         - omówienie konfiguracji wzmacniacza i serwonapędu,

         - dodatkowe opcje wyposażenia dla serwonapędów.

  • Sterowanie serwonapędami β is w sterownikach serii RX3i:

          - instalacja i konfigurowanie modułu pozycjonowania IC695PMM335,

          - omówienie interfejsu modułu IC695PMM335,

          - programowanie ruchu serwonapędu,

          - programowanie ruchu serwonapędu, komendy bezpośrednie, Motion Block, Local Logic,

          - ćwiczenia praktyczne (konfiguracja, programowanie bezpośrednie, Local Logic, Motion Block),

          - analiza układu sterowania na podstawie przykładowej aplikacji.

  • Funkcje sterowania serwonapędami w sterownikach VersaMax Micro:

          - cechy serwonapędów VersaMotion,

          - możliwości konfiguracyjne,

          - tryby pracy modułu – automatyczna i ręczna,

          - omówienie diagnostyki,

          - komunikacja – Modbus RTU,

          - funkcje i bloki funkcyjne Proficy ME dla VersaMotion,

          - ćwiczenia praktyczne z konfiguracji i programowania serwonapędu oraz obsługi wyświetlacza,

          - ćwiczenia praktyczne z uruchamiania serwonapędu do pracy w różnych konfiguracjach (programowanie

            ruchów na określone pozycje, zadawanie prędkości i momentu siły ze sterownika nadrzędnego, praca jako 

            silnik krokowy).

Ćwiczenia prowadzone będą z wykorzystaniem oprogramowania Proficy ME Logic Developer PLC Professional Edition.


Terminy szkolenia:

Bielsko-Biała:

  • 03-04.12.2015

 

Rezerwacja udziału w szkoleniu

W celu rezerwacji szkolenia należy wypełnić i przesłać faksem formularz zgłoszeniowy, dostępny na stronie internetowej www.akademia.astor.com.pl w zakładce „Rejestracja”

 Zakwaterowanie

Każdy uczestnik pokrywa we własnym zakresie. Możemy przesłać listę hoteli z orientacyjnymi cenami
i telefonami do rezerwacji.

Warunki uczestnictwa w szkoleniu

  • Formularz zgłoszenia jest prawnie wiążąca umową zawartą pomiędzy Organizatorem szkolenia a Zgłaszającym.
  • Warunkiem wpisania na listę uczestników szkolenia jest przesłanie zgłoszenia wraz z kopią potwierdzenia wpłaty najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
  • W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.
  • W przypadku, gdy liczba uczestników kursu nie osiągnie wymaganego minimum, firma ASTOR zastrzega sobie możliwość przeniesienia na inny termin.