Bosch oferuje serwis układów napędowych Hägglunds

| Wydarzenia

Wolnoobrotowe, wysokomomentowe napędy Hägglunds to jedna z grup produktowych oferowanych przez firmę Bosch Rexroth. Silniki hydrauliczne wolnoobrotowe typu Viking czy Marathon, silniki kompaktowe CA, CB, CPB, zintegrowane zasilacze hydrauliczne z pompami tłokowymi osiowymi o zmiennej wydajności oraz rozwinięte systemy sterowania elektronicznego dostępne są na rynku od 40 lat. Od 01.01.2011 r. dział serwisu Bosch Rexroth Polska rozpoczął serwisowanie produktów Hägglunds na rynku polskim.

Bosch oferuje serwis układów napędowych Hägglunds

Serwis firmy Bosch Rexroth oferuje naprawy zespołów napędowych Hägglunds w oparciu o oryginalne części zamienne producenta. Z uwagi na zastosowanie tych zespołów w strategicznych gałęziach przemysłu Bosch zapewnia szybkie dostawy części zamiennych do napraw. Po naprawie zespoły są sprawdzane, a wyniki dokumentowane raportami z testów.

Firma proponuje użytkownikom napędów Hägglunds terminowe umowy serwisowe na przeglądy prewencyjne połączone z diagnostyką stanu technicznego, pozwalające na uzyskanie informacji o aktualnym stanie urządzenia i zaplanowanie z wyprzedzeniem przyszłej naprawy. Takie przeglądy prewencyjne pozwalają uniknąć przestojów w produkcji z powodu nieprzewidzianej awarii.

Bosch oferuje też okresowe szkolenia z całego zakresu swojego programu produkcji, w tym na temat produktów Hägglunds. Szkolenia te obejmują zarówno cześć teoretyczną jak i praktyczną, która dotyczy budowy i funkcjonowania elementów i napędów. Prowadzone są również szkolenia indywidualne, uwzględniające specyfikę wykorzystywanego napędu.

Zalety napędów Hägglunds:

  • szerokie zakresy prędkości obrotowych i rozwijanych momentów;
  • start układów przy dużym momencie, także dowolny (nastawiany) czas do chwili osiągnięcia momentu nominalnego;
  • synchronizacja prędkości obrotowych napędzanych wałów lub regulacja ich różnicy prędkości w sposób ciągły (regulowany poślizg);
  • mała przestrzeń do zabudowy, oszczędność miejsca;
  • łatwość precyzyjnego sterowania (regulacji) napędem i zabezpieczenia w razie awarii;
  • łatwość i dowolność zabudowy silników na wałach napędowych;
  • duża niezawodność działania;
  • praca w najtrudniejszych warunkach, w tym w przestrzeniach zagrożonych wybuchem.

Układy napędowe Hägglunds mają zastosowania m.in. w przemyśle papierniczym, przetwórstwie gumy, recyclingu, w cementowniach, w cukrowniach, przy budowie statków, w maszynach górnictwa odkrywkowego oraz w elektrowniach.

źródło: Bosch Rexroth